• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » Konferencja: Ageing under lowest-low fertility and high emigration. The demography, the politics and the socio-economic challenges

Konferencja: Ageing under lowest-low fertility and high emigration. The demography, the politics and the socio-economic challenges

Konferencja: Ageing under lowest-low fertility and high emigration. The demography, the politics and the socio-economic challenges
Opublikowano 7 lutego 2017 w: Aktualności, Konferencje

Zespół projektu MIG/AGEING (Maestro NCN) z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do zgłaszania abstraktów na międzynarodową konferencję pt. „Ageing under lowest-low fertility and high emigration. The demography, the politics and the socio-economic challenges”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 5-7 czerwca 2017 r. Uwadze członków PTS polecamy szczególnie sesję poświęconą instytucjom opiekuńczym i relacjom rodzinnym w kontekście zaawansowanego starzenia się i nasilonej mobilności przestrzennej ludności.

Sesje plenarne i tematyczne odbędą się 6. i 7. czerwca 2017. Konferencję poprzedzi zaplanowany po południu 5. czerwca warsztat metodologiczny poświęcony wyzwaniom i praktycznym rozwiązaniom w jakościowych badaniach nad zjawiskiem opieki wśród osób starszych w rodzinach transnarodowych.

Termin nadsyłania abstraktów w j. angielskim upływa 13. lutego 2017 r.

Dla osób, których referaty zostaną przyjęte do prezentacji, udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacje, kontakt do organizatorów i pełna treść Call for Papers pod adresem: http://www.migracje.uw.edu.pl/wydarzenia/konferencja-migageing-cfp/