• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » IV edycja konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

IV edycja konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

IV edycja konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej
Opublikowano 30 lipca 2020 w: Aktualności

Do 20 września br. na adres konkurstarkowskiej@pts.org.pl można zgłaszać prace poświęcone problematyce ubóstwa i wykluczenia społecznego do IV edycji konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, której przyznawanie zainicjowało Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Warunki udziału pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-o-nagrode-im-profesor-elzbiety-tarkowskiej–edycja-iv

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

pierwsza kategoria – autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w 2018 r. lub w 2019 r. opublikowana w języku polskim jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej;

druga kategoria – autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w 2019 r. lub w pierwszym półroczu 2020 r.

Przyznawane są dwie nagrody w wysokości 3000 zł – po jednej w każdej kategorii. Ich wręczenie odbędzie się w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, który przypada 17 października.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę powołaną przez PTS i innych organizatorów konkursu, którymi są Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Regulamin_Konkursu_o_nagrodę_im_Profesor_Elżbiety_Tarkowskiej_Edycja_IV

zał_1do_Regulaminu (3)

zał_2do_Regulaminu