• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii – Na barkach Olbrzymów

III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii – Na barkach Olbrzymów

III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii – Na barkach Olbrzymów
Opublikowano 29 listopada 2017 w: Aktualności, Konferencje

19-20 marca 2018 r., Lublin

Instytut Socjologii KUL

 

Prace badawcze podejmowane przez socjologów stanowią bardzo ważną część prowadzonych w Polsce badań społecznych. Jednocześnie, często można spotkać się z opinią, szczególnie wśród młodych naukowców, że brakuje obecnie okazji do wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń i poglądów. Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii jest wydarzeniem, które tę przestrzeń stara się stworzyć. Poprzez zaproszenie, jakie kierujemy do wszystkich studentów socjologii studiów III stopnia z różnych krajowych ośrodków badawczych, chcemy podjąć wspólną dyskusję nad zmianami społecznymi zachodzącymi w świecie współczesnym. Jednocześnie – zgodnie  z mottem tegorocznej konferencji – Na barkach Olbrzymów – chcielibyśmy zwrócić uwagę na aktualność wielu tradycyjnych koncepcji i teorii, głównie z zakresu polskiej myśli społecznej, które często wykorzystywane są w pracach naukowych. Na III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii zapraszamy więc wszystkich doktorantów, którzy w ramach swoich zainteresowań badawczych lub w pracy naukowej korzystają z dorobku wybitnych (przede wszystkim polskich) socjologów.

Tegoroczne, III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii, pt. Na barkach Olbrzymów jest w naszym Instytucie wydarzeniem wyjątkowym. Odbywa się bowiem
w roku, w którym Katolicki Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II, a w tym również sama Socjologia na KUL-u, świętują swój jubileusz 100-lecia. Święto to, tak jak każda rocznica, zachęca do podsumowań i podejmowania wyzwań współczesności oraz kreślenia planów na przyszłość. Chcielibyśmy, aby organizowane przez nas wydarzenie było okazją do takiej właśnie refleksji. Z Instytutem Socjologii KUL przez lata związani byli tacy naukowcy jak ks. prof. Aleksander Wóycicki, ks. prof. Franciszek Mirek, dr Adam Stanowski, ks. prof. Joachim Kondziela, ks. prof. Józef Majka, prof. Hanna Waśkiewicz, prof. Jerzy Ozdowski, prof. Czesław Strzeszewski, ks. prof. Władysław Piwowarski, prof. Jan Turowski, ks. prof. Franciszek Mazurek czy ks. prof.  Leon Dyczewski. Warto wspomnieć również o osobach, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, ciągle publikują i identyfikują się z naszym Instytutem: ks. prof. Janusz Mariański, ks. prof. Stanisław Kowalczyk, ks. prof. Roman Dzwonkowski, prof. Piotr Kryczka, czy prof. Jerzy Rebeta.

Dorobek wymienionych i wielu innych naukowców nie pozostał bez wpływu na to, czym obecnie jest uprawiana przez nas nauka. Wciąż odwołujemy się do nich, jako do naszych Mistrzów, korzystamy z ich dokonań: badań, koncepcji teoretycznych i rozwiązań metodologicznych. Ich prace stanowią dla nas inspiracje i wzór naukowego warsztatu. Ciągle wracamy do ich osiągnięć, ponieważ stając na ramionach Olbrzymów, widzimy więcej.

Zainspirowani naszym Jubileuszem, proponujemy, aby głównym zamysłem III Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii Na barkach Olbrzymów było zwrócenie uwagi na twórczość Mistrzów, klasyków polskiej (i nie tylko polskiej) socjologii. Chcielibyśmy, aby tegoroczne Sympozjum było okazją do zaprezentowania sposobu wykorzystania ich dokonań w pracach młodego pokolenia socjologów. Isaac Newton napisał: „jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”. Stwierdzenie to dotyczy również poznania naukowego, którego podstawą czynimy koncepcje klasyczne, dokonania naszych poprzedników, co z kolei pozwala nam otrzymać szerszy ogląd badanej rzeczywistości i zadawać jej ciągle nowe pytania.

 

Zapraszamy więc Państwa do zgłaszania wystąpień (wraz z abstraktami),
w których wskażą Państwo prace, koncepcje, badania, z których czerpią inspiracje
w swoich pracach
. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 26 lutego 2018 r.

Zachęcamy do zgłaszania referatów w ramach jednego z poniższych bloków tematycznych:

  1. Koncepcje teoretyczne klasyków socjologii i sposób ich adaptacji w pracy naukowej
  2. Propozycje metodologiczne klasyków socjologii i sposób ich adaptacji
  • Badania prowadzone przez klasyków socjologii jako inspiracja dla współczesnych pytań badawczych i analiz naukowych
  1. Dyskusja z klasykami socjologii – krytyczny ogląd dorobku Mistrzów

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: III_OSDS_ulotka_informacyjna

III_OSDS_formularz_zgłoszeniowy