• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » “Gniew klimatu, klimat gniewu – dlaczego (nie) działamy?”

“Gniew klimatu, klimat gniewu – dlaczego (nie) działamy?”

“Gniew klimatu, klimat gniewu – dlaczego (nie) działamy?”
Opublikowano 11 marca 2021 w: Aktualności

Klimat gniewa się coraz bardziej – jest rozgrzany do czerwoności. Jednocześnie, wielu grupom społecznym coraz bliższy jest klimat gniewu – chęć podjęcia „realnych działań”. Co to jednak znaczy: działać realnie, skutecznie, wspólnie? Zwłaszcza dziś, w sytuacji pandemii, która z jednej strony uwypukla konieczność przyspieszenia zmian, a z drugiej, z powodu obostrzeń, utrudnia podejmowanie działań publicznych i zbiorowych.

Od kilku lat tematyka klimatyczna jest obecna głównie w dwóch obszarach: na uczelniach i ulicach. Czy między akademicką dyskusją i klimatyczną rebelią jest miejsce na działanie „nas wszystkich”? Jak dziś można walczyć o klimat? Czy protesty mają sens? Po co się angażować? Jaka jest alternatywa dla deliberacji ekspertów i ulicznego buntu? Jaką rolę odgrywa nauka, polityka i rynek? Czy świat można zmienić w pojedynkę? Dlaczego w ogóle warto zmieniać świat?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania w ramach cyklu „Wieczory socjologiczne”, organizowanego przez Oddział Krakowski PTS oraz Katedrę Studiów nad Społeczeństwem i Technologią AGH w Krakowie. 

Spotkanie odbędzie się 18 marca o godz. 18.00 na platformie Teams. Link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZmNkYjY0MzYtNmVhZS00ODQ2LTllZjQtNmI1ZWUwNDE2Mjdi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cf4b67e7-6828-4b9a-a478-33ef9d5004f5%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=afea542e-35c2-4ead-80e6-bee0b3bcb620&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

W spotkaniu udział wezmą:
Tomasz Markiewka, filozof i publicysta, wykłada na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pisuje dla OKO.press, „Krytyki Politycznej” i „Nowego Obywatela”. Autor książek “Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o klimat?” (2021) i “Gniew” (2020).

Katarzyna Jasikowska, socjolożka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczka oddolnej nieformalnej studencko-doktorancko-pracowniczej inicjatywy klimatUJ skupiającej osoby przeciwstawiające się bagatelizowaniu kryzysu klimatyczno-ekologicznego w akademii i nie tylko. Autorka książki “Zmieniając świat! Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem” (2018).

Łukasz Afeltowicz, pracownik Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią AGH w Krakowie, filozof „przełamany” na badacza społecznego, interesują go pogranicza science and technology studies, badań nad energetyką i socjologią prośrodowiskową. Właśnie kończy z Michałem Wróblewskim książkę “Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych” (2021).

Alicja Nowodworska, studentka pierwszego roku filozofii i polityki na Uniwersytecie w Bristolu, aktywistka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Młodych Razem, była aktywistka stowarzyszenia Otwarte Klatki. Zajmuje się m.in. edukacją klimatyczną, fundraisingiem oraz promocją w mediach społecznościowych.

Spotkanie poprowadzi Marcin Zwierżdżyński (sekretarz OK PTS, pracownik KSST AGH w Krakowie)

Serdecznie zapraszamy!