• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

Dzienniki Ossowskiego

Dzienniki Ossowskiego
Opublikowano 2 lutego 2023 w: Aktualności

Ukazał się III tom Dzienników Stanisława Ossowskiego, obejmuje on okres 1949-1963. Dzienniki, prowadzone z przerwami od rewolucji 1905 r., pokrywają niemal całe  życie autora, wplecione w historię Polski i socjologii. Są zbiorem zapisków z życia codziennego, wojen i podróży, obserwacji i przemyśleń, łączy je uważność i refleksyjność. Stanowią materiał do biografii intelektualnej Ossowskiego i historii życia  umysłowego w Polsce.

Stanisław Ossowski (1897-1963), profesor Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z klasyków socjologii polskiej i czołowych postaci  „warszawskiej szkoły socjologii”, był też założycielem i pierwszym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Wydany tekst Dzienników został przepisany z rękopisów jeszcze staraniem  Marii Ossowskiej. Do druku został opracowany oraz opatrzony notami biograficznymi i przypisami przez Różę Sułek, badaczkę spuścizny Ossowskich, kustoszkę w bibliotece ISNS UW; w jej wstępie można przeczytać także o wcześniejszych próbach wydania Dzienników, również przez PTS.  

Dzienniki ukazały się w ramach projektu badawczego i wydawniczego Instytutu/Wydziału Socjologii UW „W kręgu Stanisława Ossowskiego. Warszawska szkoła socjologii”, kierowanego przez Mirosławę Grabowską, a finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Trzy tomy Dzienników opublikowało Wydawnictwo Naukowe Scholar (https://scholar.com.pl/pl/ksiazki/2-dzienniki-tom-iii-19491963.html).