• Polski
 • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Seminaria » Drugi cykl spotkań seminarium “Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”

Drugi cykl spotkań seminarium “Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”

Drugi cykl spotkań seminarium “Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”
Opublikowano 18 października 2016 w: Aktualności, Seminaria

„Wraz z początkiem roku akademickiego rozpoczyna się drugi cykl spotkań seminarium “Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”, organizowanego przez ISP PAN oraz WSNSiR UW. Z prawdziwą przyjemnością pragniemy już teraz zaanonsować referentów, którzy wygłoszą swoje wystąpienia podczas dziesięciu spotkań cyklu. Korzystając z okazji chcielibyśmy również zainteresować Państwa kilkoma innymi, bieżącymi informacjami na temat studiów instytucjonalnych (zamieszczamy je w trzech dodatkowych punktach poniżej harmonogramu)”.
(Irek Sadowski & Mikołaj Pawlak)
http://instytucjonalizm.uw.edu.pl/
(1) Harmonogram seminarium “Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” w roku akademickim 2016/17

 • 20. października 2016 r.: Elżbieta Hibner – Reformy ustrojowe państwa 1997/2001 – ochrona zdrowia
 • 17. listopada 2016 r.: Przemysław Hensel (WZ UW) – Skutki uboczne institutional maintenance
 • 22. grudnia 2016 r.: Bohdan Skrzypczak (IPSiR UW) – (Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej
 • 26. stycznia 2017 r.: Anna Ząbkowicz (INE PAN, UJ) – Zasada wolnego rynku, hierarchiczna kontrola i funkcjonowanie wielkich organizacji gospodarczych
 • 23. lutego 2017 r.: Dominik Antonowicz (UAM) – Miedzy siłą globalnych procesów a lokalną tradycją – przemiany w polskim szkolnictwie wyższym
 • 23. marca 2017 r.: Agnieszka Kloskowska-Dudzińska (ISP PAN) – Instytucjonalne uwarunkowania konfliktu politycznego
 • 27. kwietnia 2017 r.: Kaja Gadowska (UJ) – Dysfunkcje służby cywilnej
 • 10. maja 2017 r.: Barbara Czarniawska (Uniwersytet w Göteborgu) – Hybrydyzacja w sektorze publicznym – i nie tylko
 • 25. maja 2017 r.: Łukasz Dominiak (UMK) – Konceptualizacja władzy według materializmu instytucjonalnego Michaela Manna
 • 22. czerwca 2017 r.: Seminarium specjalne (studia instytucjonalne w Polsce)

(bieżąca wersja harmonogramu, zawierająca ewentualne zmiany, dostępna jest stale on-line pod adresem: http://instytucjonalizm.uw.edu.pl/harmonogram/)

(2) Studia instytucjonalne na XIV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym

W trakcie Zjazdu Socjologicznego odbyły się owocne obrady powiązanej z seminarium grupy tematycznej “Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem publikacji zawierającej referowane artykuły (przewidywany termin publikacji to połowa przyszłego roku). Program obrad grupy dostępny jest w opublikowanym programie Zjazdu: [LINK].

Tematyka instytucjonalna była obecna również w referatach zaprezentowanych w grupach: “W stronę socjologii sfery publicznej” [LINK], “Sfera publiczna: interesy i konflikty” [LINK], “Polska socjologia prawa między dziedzictwem przeszłości i wyzwaniami teraźniejszości” [LINK], a rozproszone przykłady studiów instytucjonalnych obecne były również w innych sesjach.
(3) Seminaria, konferencje, warsztaty dotyczące studiów instytucjonalnych

Poniżej przedstawiamy listę kilku wydarzeń, które mogą zainteresować badaczy instytucji. Pragniemy jednocześnie poprosić Państwa o nadsyłanie informacji o znanych Wam imprezach naukowych dotyczących tej problematyki.

07.11.2016, Łódź, Seminarium Forum Myśli Instytucjonalnej “Wokół metody. Jak badać instytucje?”. Zgłoszenia do 15.10.2016. Więcej informacji: http://forummi.pl/lodz2016

 

19-20.03.2017, Jerozolima, “The 13th Workshop on New Institutionalism in Organization Theory”. Zgłoszenia do 14.11.2016. Więcej informacji: http://www.newinstitutionalism.org/

 

08-09.05.2017, Warszawa, “Managing the Unintended: Externalities, Side-Effects and Overflows in Everyday Life”. Zgłoszenia do 15.12.2016. Więcej informacji: http://unintended.uw.edu.pl/

22-23.05.2017, Warszawa, “New Economic Sociology and Sociology: Where Do They Meet? Where Do They Diverge?”. Zgłoszenia do 10.12.2016. Więcej informacji: https://pts.org.pl/en/english-cfp-new-economic-sociology-and-sociology-where-do-they-meet-where-do-they-diverge/

 

07-08.09.2017, Warszawa, “Industrial Relations in Europe: Between Core and Peripheries”. Zgłoszenia do 31.03.2017. Więcej informacji: http://irec2017.uw.edu.pl/

(4) Nowe publikacje

Prosimy o nadsyłanie informacji o najnowszych publikacjach w zakresie studiów instytucjonalnych (chodzi zwłaszcza o teksty, które ukazały się w wolnym dostępie – również wersje working paper) – będziemy starali się kompletować wirtualną bibliotekę artykułów na ten temat na stronie seminarium w zakładce “TEKSTY“. Poniżej wybrane nowe publikacje uczestników seminarium:
Kamiński, Antoni Z., Bartłomiej Kamiński (2016) Inżyniera konstytucyjna w pokomunistycznych przemianach ustrojowych. “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 78(2), ss. 251-270 (dostępny na: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5852/5918)

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski (2016) Siła słabych powiązań na rynku pracy w Polsce. “Studia Socjologiczne” 2(221), ss. 187-215 (dostępny na: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9931/Studia_Socjologiczne_2016_Nr2_str_187_215.pdf)

Sadowski, Ireneusz (2016) Strategie kadrowe polskich instytucji naukowych w świetle wyników parametryzacji. “Nauka” 3/16, ss. 27-53 (dostępny na: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/672)