• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcji Socjologii Religii » “Dlaczego odchodzą z Kościoła…?”. Zaproszenie na seminarium naukowe Sekcji Socjologii Religii PTS

“Dlaczego odchodzą z Kościoła…?”. Zaproszenie na seminarium naukowe Sekcji Socjologii Religii PTS

“Dlaczego odchodzą z Kościoła…?”. Zaproszenie na seminarium naukowe Sekcji Socjologii Religii PTS
Opublikowano 12 kwietnia 2024 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Socjologii Religii

Sekcja Socjologii Religii PTS serdecznie zaprasza na kolejne seminarium naukowe z cyklu “Socjologowie (nie tylko religii) o religii”.

Tym razem referat pt. „Dlaczego odchodzą z Kościoła…?” wygłosi prof. dr hab. Mirosława Grabowska, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Spotkanie w formule online (MS Teams) odbędzie się w środę 17 kwietnia o godz. 18.00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdhNWYzYzYtOGFhNi00YWUxLWIxNmItNDQwYTMxNGFlY2Qz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%2246f80f20-e4a4-416f-80b7-dd5b0e8aaba5%22%7d