• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Debata: Między zyskiem a wyzyskiem

Debata: Między zyskiem a wyzyskiem

Debata: Między zyskiem a wyzyskiem
Opublikowano 27 listopada 2016 w: Aktualności

Instytut Spraw Publicznych oraz Fundacja im. Friedricha Eberta

zapraszają na debatę pt.

Między zyskiem a wyzyskiem

Debata wokół raportu „Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki z pracownikami”

29 listopada 2016 r., godz. 18.00

Marzyciele i Rzemieślnicy

Bracka 25, III p. Domu Braci Jabłkowskich

 

REJESTRACJA

Amazon jest przykładem firmy wpisującej się w szerszy obraz polskiej gospodarki, który charakterystyczny jest również dla innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Rozwój tych gospodarek zależny jest w dużym stopniu od inwestycji zagranicznych lub ich braku czy wycofania. Inwestycje te pojawiają się w tych sektorach, które są najbardziej opłacalne z punktu widzenia globalnej gospodarki.

Inwestorzy natomiast korzystają nie tylko z niskich kosztów pracy, co powszechnie pojawia się w debacie publicznej, ale i ze specyfiki stosunków pracy, czyli słabego uzwiązkowienia, zazwyczaj niewielkiego rozwinięcia dialogu społecznego, czy też z uelastyczniających się regulacji np.: zmiana okresów rozliczania czasu pracy.

Często też obserwować można politykę braku wymagań ze strony samorządów i przyciąganie inwestycji zagranicznych bez względu na konsekwencje w obszarze społecznym czy dla rozwoju regionalnego. Innowacyjność jaką miały przynosić globalne firmy kończy się na procesie technologicznym i optymalizacji w organizacji pracy, a w niewielkim stopniu przekłada się na inne sfery życia społecznego.

Rodzi się zatem pytanie czy przyciąganie inwestycji zagranicznych w obecnej formule jest właściwym pomysłem na podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki oraz na poprawę warunków pracy zatrudnionych osób?

Program

18.00 Otwarcie konferencji

Prof. Beata Łaciak, Członek Zarządu Fundacji Instytut Spraw Publicznych

Roland Feicht, Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce Fundacji im. Friedricha Eberta

18.10 Przedstawienie wniosków z raportu „Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki z pracownikami”

Agata Chełstowska, Instytut Spraw Publicznych, współautorka raportu

18.25 Debata

Moderator: Dominik Owczarek, Kierownik Programu Społeczeństwo i Demokracja, Instytut Spraw Publicznych

Paneliści:

dr Adam Leszczyński –  historyk, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, publicysta „Gazety Wyborczej”

Agnieszka Mróz – Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza – Amazon Poznań

Kacper Stachowski – Kierownik Działu Rozwoju Związku NSZZ “Solidarność”, kierujący kampanią „Związki zawodowe razem dla dobrych miejsc pracy w Amazon” zainicjowaną przez UNI Global Union

prof. Joanna Tyrowicz – ekonomistka, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski, Rimini Center for Economic Analysis

Thomas Voß, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (skrót ver.di; pol. Zjednoczony Związek Zawodowy dla Sektora Usług)

Uprzejmie prosimy o rejestrację na konferencję poprzez formularz na stronie ISP do 28 listopada 2016 r.

Debata będzie tłumaczona symultanicznie (polski – niemiecki).

REJESTRACJA