• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Cykl bezpłatnych WARSZTATÓW METODOLOGICZNYCH

Cykl bezpłatnych WARSZTATÓW METODOLOGICZNYCH

Cykl bezpłatnych WARSZTATÓW METODOLOGICZNYCH
Opublikowano 6 października 2016 w: Aktualności

image002

Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na cykl bezpłatnych WARSZTATÓW METODOLOGICZNYCH nie tylko dla socjologów. Nawiązując do dokonań i tradycji Łódzkiej Szkoły Metodologicznej zachęcamy do uczestnictwa w I edycji warsztatów w roku akademickim 2016/2017. Nasza propozycja skierowana jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz przedstawicieli instytucji i organizacji, którzy chcieliby pogłębić znajomość planowania, realizacji, opracowania i interpretacji wyników badań społecznych i marketingowych. Oferta jest skierowana także do osób, które nie posiadają wykształcenia z zakresu nauk społecznych.

Nasze certyfikowane szkolenia prowadzone są przez pracowników naukowych, którzy posiadają wieloletnie doświadczenia w realizacji grantów naukowych i badań komercyjnych, poświadczone licznymi nagrodami i publikacjami. Wszyscy legitymują się także znakomitymi kompetencjami dydaktycznymi. Zajęcia odbywają się w głównie w weekendy w małych grupach (maks. 12 osób) w profesjonalnie przygotowanych salach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Na pierwsze warsztaty zapraszamy już w październiku.

Tematy tegorocznej edycji:

*Badania ewaluacyjne – cele, metody, zastosowania;

*Badania fokusowe – przygotowanie, realizacja, opracowanie wyników;

*Badanie przekazów medialnych – między perswazją a manipulacją;

*Jak skonstruować dobry kwestionariusz do badań sondażowych?;

*Komunikowanie w Internecie –  analiza mediów społecznościowych;

*Metoda autobiograficznego wywiadu narracyjnego;

*Ogólnodostępne bazy danych i interaktywne narzędzia wizualizacji danych;

*Pierwsze kroki w analizie danych  – warsztaty z programem SPSS;

*Socjologia ciała  – praktyka badawcza;

*Studium przypadku (case study method) – teoria i praktyka;

*Techniki warsztatowej pracy z grupą;

*Wprowadzenie do analizy danych z wykorzystaniem oprogramowania Stata;

*Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych – zagadnienia podstawowe;

*Wprowadzenie do tradycyjnej i korespondencyjnej analizy danych z wykorzystaniem oprogramowania SPAD.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie: www.eksoc.uni.lodz.pl/wm oraz na profilu FB: /instytutsocjologiilodz.