• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Call for papers: Kultura popularna

Call for papers: Kultura popularna

Call for papers: Kultura popularna
Opublikowano 2 marca 2017 w: Aktualności

Kultura i społeczne życie designu

Design jest pojęciem, które robi dziś oszałamiającą karierę – tak bardzo, że współczesne społeczeństwa można nazywać społeczeństwami designu. Kiedyś było się twórczym lub majsterkowało, dziś jest się designerem. Moda na nazwę nie zmienia jednak istoty rzeczy – rodzaje i jakość designu są różne. Wydaje się, że o ile staromodne projektowanie przemysłowe nie wywoływało społecznego i kulturowego podekscytowania, nie prowokowało zatem do intensywnej refleksji przedstawicieli dyscyplin społecznych czy humanistycznych, o tyle obecnie sytuacja uległa zmianie i namysł nad designem zatacza coraz szersze kręgi. Nieco paradoksalnie dematerializacja i cyfryzacja kolejnych aspektów rzeczywistości przyniosła efekt w postaci intensywniejszej uwagi kierowanej na przestrzeń i przedmioty, choć oczywiście cyfrowa rzeczywistość  także jest czy może być mniej lub bardziej designerska. Celowe, projektowane profesjonalnie lub amatorsko, oddolnie lub odgórnie kształtowanie przestrzeni i przedmiotów ma miejsce tak w makro jak i mikroskali, w odświętności i codzienności, w życiu rodzinnym i miejscu pracy. Otacza nas zewsząd jako styl, stylizacja, partycypacja i narzucanie. Jego efekty zachwycają lub oburzają, czasem śmieszą lub zniesmaczają, ale też bywa, że pozostają niemal niewidzialne, jak wygodne krzesło lub dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna.

Zapraszamy do zgłaszania artykułów do numeru tematycznego „Kultury Popularnej” pod tytułem „Kultura i społeczne życie designu”. Czekamy na teksty wykorzystujące teorie i metody kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, antropologii, psychologii, jak i samego designu, które podejmują takie problemy jak:

– projektowanie i społeczne wytwarzanie przestrzeni i miejsca

– relacje między ludźmi a przedmiotami

– praca projektantów i proces projektowy w praktyce

– globalne przemiany pracy, rzemiosła i produkcji przemysłowej

– nowe obszary i narzędzia projektowania: doświadczenie, zmysły, algorytmy

Teksty prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2017r., sformatowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów na stronie pisma, jednocześnie na adresy: abasinska@sof.edu.pl, mhalawa@sof.edu.pl

Każdy tekst będzie anonimowo oceniony przez dwóch recenzentów. Publikacja planowana jest w IV kwartale 2017 roku.

Redaktorzy numeru:

dr Anita Basińska, Katedra Wzornictwa (School of Form), Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

mgr Mateusz Halawa, Katedra Wzornictwa (School of Form), Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego