• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Apel w obronie Stowarzyszenia „Memoriał”

Apel w obronie Stowarzyszenia „Memoriał”

Apel w obronie Stowarzyszenia „Memoriał”
Opublikowano 19 lutego 2022 w: Aktualności

Dnia 28 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej wydał wyrok nakazujący likwidację Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyczno-Oświatowego, Dobroczynnego i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”.

My, wykładowcy akademiccy, w szczególności historycy, oraz gremia kolegialne, w których zasiadamy, protestujemy stanowczo przeciwko tej decyzji i stajemy w zgodnej solidarności z pracownikami i wolontariuszami Stowarzyszenia „Memoriał”.

Znaczenie „Memoriału”, jego badań nad zbrodniami reżimu totalitarnego w Związku Radzieckim, stworzonego przezeń muzeum, archiwum i biblioteki, organizowanych wystaw i przedsięwzięć naukowych, działalności wydawniczej i popularyzatorskiej – jest nie do przecenienia.
W ogromnym stopniu przyczynił się on do wyświetlenia prawdy o najczarniejszych kartach historii XX wieku. „Memoriał” służy dobru nie tylko Federacji Rosyjskiej i jej obywateli, ale i całemu światu. Jest Rosji i Polsce, a szerzej: Europie i światu ogromnie w dalszym ciągu potrzebny.

Znajdująca się od początku w centrum działań „Memoriału” obrona praw człowieka, empatycznie obejmująca i grupy, i pojedynczych ludzi, czyni z tego stowarzyszenia jedną z najważniejszych i najchwalebniejszych rosyjskich organizacji pozarządowych. Jest ona, jak słusznie mówi dziś i pisze cały demokratyczny świat, sumieniem narodu.

Wzywamy do poniechania dalszych kroków, zmierzających do zniweczenia ponad trzydziestoletniego dorobku Stowarzyszenia „Memoriał”, do pozytywnego rozpatrzenia słusznie przysługującej stowarzyszeniu apelacji i do umożliwienia mu dalszego nieskrępowanego działania bez obaw represji i ograniczeń.

Twórców, pracowników i wolontariuszy „Memoriału” zapewniamy o naszej solidarności i wdzięczności. Całą demokratyczną wspólnotę międzynarodową i wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o zjednoczenie w obronie tej unikatowej, zasłużonej i ogromnie potrzebnej organizacji.

Dziekan, Rada Dziekańska i Rada Dyscypliny Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dziekan, Kolegium Dziekańskie, Rada Wydziału Humanistycznego, Dyrektor i Rada Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Dziekan, Kolegium Dziekańskie i Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Historia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych i Rada Naukowa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Dyrektor i Rada Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dziekan i Rada Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Historia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

Dziekan i Rada Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dyrektor i Rada Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dyrektor i Rada Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk

Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

Prezes i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego

Prezes i Zarząd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Przewodniczący i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego