• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » Konferencja: MŁODZI NAUKOWCY -BADANIA, ZAINTERESOWANIA, PASJE

Konferencja: MŁODZI NAUKOWCY -BADANIA, ZAINTERESOWANIA, PASJE

Konferencja: MŁODZI NAUKOWCY -BADANIA, ZAINTERESOWANIA, PASJE
Opublikowano 5 kwietnia 2017 w: Aktualności, Konferencje

Szanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa prośby postanowiliśmy zorganizować konferencję MŁODZI NAUKOWCY -BADANIA, ZAINTERESOWANIA, PASJE (12-16 czerwca 2017 roku).

UWAGA: dla osób, które prześlą swoje zgłoszenia do 9 kwietnia opłata tylko 70 zł!

Zapraszamy!

Cel konferencji

„Nauka jest obecnie przedsięwzięciem kooperacyjnym i ogólnospołecznym. Wynoszona jest do rzędu czynników decydujących o rozwoju ludzkości i świata, o losach krajów i narodów w XXI stulecie”. Te dość górnolotnie brzmiące, choć niepozbawione prostoty i aktualności słowa, niejednokrotnie brutalnie kontrastują z codziennością młodych adeptów wiedzy. Badania naukowe pochłaniają mnóstwo czasu i energii. Formułowanie problemu badawczego, stawianie pytań, konstruowanie podstaw metodologicznych, realizacja badań, a wreszcie testowanie hipotez badawczych pozwalających na krystalizowanie teorii, to mozolny proces, któremu towarzyszy cała gama emocji: począwszy od strachu, obaw, wątpliwości, na radości i entuzjazmie kończąc.

Zamysłem inicjatorów niniejszej konferencji jest stworzenie przestrzeni zapewniającej możliwość zaprezentowania wyników badań naukowych realizowanych w ramach prac dyplomowych, magisterskich, doktorskich, a także wprowadzenia pozostałych uczestników w świat swoich pasji, zainteresowań, projektów badawczych. Interdyscyplinarny charakter inicjatywy sprzyjać ma podniesieniu poziomu innowacyjności, otwieraniu się na nowe pomysły, poszerzania horyzontów, poszukiwania inspiracji, a nade wszystko, podejmowania wspólnych działalności naukowych. Wierzymy, że udział w tym internetowym spotkaniu będzie doskonałą okazję do integrowania różnorodnych środowisk naukowych skupiających studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

 

Harmonogram

do 30 kwietnia 2017 roku

wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres kontakt@wiseplace.pl

http://wiseplace.pl/files/FormularzNew_muy785xl_44t5x9po.doc

http://wiseplace.pl/konferencja7.html

do 7 maja 2017 roku

informacja o zakwalifikowania wystąpienia

do 14 maja 2017 roku

wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Młodzi – Jan Kowalski. Wysokość opłat konferencyjnych to:
70 zł (dla osób, które zgłoszą się do 9 kwietnia);
100 zł (dla osób, które zgłoszą się do 30 kwietnia);

 do 14 maja 2017 roku
przesłanie prezentacji lub plakatu na adres kontakt@wiseplace.pl

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA:

Interpretacja zapisów nowego rozporządzenia parametryzacyjnego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych – wskazuje, że od nowego roku publikacje pokonferencyjne nie będą liczone do dorobku jednostki naukowej. W związku z tym władze spółki Wiseplace sp. z o.o. podjęły decyzję o rozdzieleniu działalności polegającej na organizowaniu konferencji naukowych i działalności wydawniczej tj. od 1 stycznia 2017 roku wydawane publikacje będą tematycznie niezwiązane z organizowanymi konferencjami; tym samym obniżeniu ulegnie opłata za udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych z 150 zł do 100 zł – nie dotyczy to konferencji tradycyjnych, stacjonarnych, w przypadku których opłata konferencyjna ustalana jest każdorazowo. Działalność wydawnicza będzie zatem niezależna od działalności konferencyjnej.

Pozdrawiamy

dr Grzegorz Libor

dr Dorota Nowalska-Kapuścik