• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcji Socjologii Religii Konferencje » Konferencja Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych

Konferencja Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych

Konferencja Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych
Opublikowano 17 czerwca 2016 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Socjologii Religii, Konferencje

<<program konferencji do pobrania poniżej>>

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w kolejnej edycji corocznej konferencji naukowej Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, którą zatytułowaliśmy Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych.

Czym są tytułowe wyzwania współczesności i jak wyraża się rola religii w konfrontacji z nimi? Co w tym obszarze stanowi „temat dnia” dla wszystkich, którzy podejmują się refleksji nad religią? Jeśli odnosić się do dyskusji, toczących się w przestrzeni publicznej, do takich tematów na pewno należą migracje, uchodźcy, terroryzm,  redefinicje  swojskości i obcości, fundamentalizm  versus religia „zastępcza” czy duchowość – a w każdym z tych obszarów mieści się pytanie o rolę religii, formułowane też najczęściej w określonym kontekście teoretycznym i  kulturowym.

O ile klasycy  socjologii religii koncentrowali się na szeroko ujmowanych społecznych funkcjach religii, o tyle z czasem pojawiały się próby spojrzenia na zjawiska i procesy religijne z perspektyw alternatywnych, zróżnicowanych, i – podobnie jak w innych obszarach refleksji także tu mamy do czynienia z rosnącą specjalizacją a badacze społeczni biorąc na warsztat zjawiska religijne, wykorzystują rozmaite stanowiska teoretyczne i podejścia metodologiczne.

Zapraszamy Państwa do Krakowa. Środowisko krakowskie, reprezentowane przez kilka ośrodków skupiających badaczy religii, integruje się w przekonaniu, że socjologowie religii mają dziś wiele zrobienia. Mamy nadzieję, że nasza konferencja stanie się okazją do spotkania wielu badaczy – nie tylko socjologów – którzy w swojej pracy dotykają tej tematyki, przedyskutowania aktualnych kwestii, prezentacji ważnych i interesujących przedsięwzięć badawczych, nowatorskich teorii i metod.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji (dostępnym do pobrania poniżej).

Konferencja jest współfinansowana w ramach umowy 942/P-DUN/2016. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Załączniki