• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

SocjoPercepcja vol. 24 

SocjoPercepcja vol. 24 
Opublikowano 2 marca 2022 w: Aktualności, Komunikaty: Oddział Wrocławski PTS

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sekcja Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, we współpracy z Instytutem Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskim Instytutem Kultury i Muzeum Współczesnym Wrocław serdecznie zapraszają do udziału w  SocjoPercepcji vol. 24 | Od zapaści do rozkwitu? Pytania o przyszłość wsi sudeckich 

Spotkanie odbędzie się 16 marca (środa) o godz. 18:00 na żywo w RECEPCJI na ul. Ruskiej 46 we Wrocławiu (oraz w formie transmisji na kanale facebookowym PTS o. Wrocław).     

Goście:  

dr hab. Agnieszka Latocha, prof. UWr, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr. – geografka, kierowniczka Pracowni Badań Krajobrazu 

dr hab. Robert Szmytkie, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr. – geograf, kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

Monika Soroka – sołtyska Pasterki „wsi na końcu świata”, położonej w sercu Gór Stołowych 

Ewa Grochowska-Maszewska – członkini organizacji pozarządowej „Towarzystwo Górskie Róża Kłodzka” 

Prowadzenie: dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr, Instytut Socjologii UWr.  

Wielu ekspertów i analityków trendów przyszłości wskazuje, że XXI wiek będzie należał do miast. Będzie ich coraz więcej, będzie w nich mieszkać coraz więcej ludzi. Czy to znaczy, że wieś – z jej specyfiką społeczną, ekonomiczną i krajobrazową – zniknie? Współczesne przemiany wsi działają wielokierunkowo. Wiele terenów wiejskich wyludnia się, niektóre wsie nawet zanikają, podczas gdy inne zyskują nowych mieszkańców, nowe impulsy do rozwoju ekonomicznego i przestrzennego. Wsie sudeckie są szczególnym przykładem takich przemian, bo po latach silnej depopulacji i recesji ekonomicznej, można tam zaobserwować ożywienie. Pojawiają się nowi mieszkańcy – sezonowi i stali, zaczynają działać nowe obiekty turystyczne i usługowe, zmienia się krajobraz.  

Na spotkaniu, do którego zapraszamy badaczy i badaczki profesjonalnie zajmujących się analizą zmian demograficznych, funkcjonalnych i społecznych na obszarach wiejskich, a także osoby działające na rzecz wsi sudeckich w organizacjach samorządowych i pozarządowych, chcemy się wspólnie zastanowić nad tym, dlaczego i w jakim kierunku zmieniają się sudeckie wsie? Które z tych zmian mają największe znaczenie i czy będą to zmiany trwałe? Jakie wyzwania dla codziennego życia i przyszłego rozwoju wsi rzuca dynamiczny rozwój sektora turystycznego i zanik rolnictwa? 

Wiele uwagi chcemy poświęcić mieszkańcom i mieszkankom wsi sudeckich, tym stałym i nowo przybyłym. Chcemy zrozumieć ich znaczenie dla procesów odrodzenia – czy sama ich obecność wystarczy, by wsie rozkwitały?