• Polski
  • English

Statut nagrody im. Prof. Aleksandra Matejki

STRONA GŁÓWNA» Nagrody » Statut nagrody im. Prof. Aleksandra Matejki

1. Nagroda przyznawana jest za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu socjologii pracy z funduszy zdeponowanych w PTS przez rodzinę Profesora Aleksandra Matejki.
2. Prace organizacyjne związane z przyznawaniem Nagrody koordynuje Zarząd Sekcji Socjologii Pracy PTS.
3. Jury Nagrody obraduje w składzie pięcioosobowym wybieranym na kadencję trzyletnią.
4. Przewodniczący Jury nominowany jest przez Zarząd Główny PTS. Pozostałych czterech członków Jury wybieranych jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS spośród kandydatów rekomendowanych przez Przewodniczącego Jury oraz Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
5. Członkiem honorowym Jury jest przedstawiciel rodziny Profesora Aleksandra Matejki nominowany przez Zarząd Główny PTS. Członek honorowy ma prawo zgłaszać oraz opiniować zgłoszone do Nagrody rozprawy doktorskie.
6. Do konkursu o Nagrodę zgłaszać można rozprawy doktorskie obronione w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rozstrzygnięcie konkursu.
7. Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody ma każdy członek zwyczajny PTS.
8. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania na adres PTS dwóch egzemplarzy rozprawy doktorskiej w wersji papierowej wraz z rekomendacją oraz kopiami recenzji. Wszystkie dokumenty w wersji papierowej oraz elektronicznej należy przesłać na adres Biura PTS.
9. Każdorazowo termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia br.
10. W danym roku nagradza się jedną rozprawę doktorską. Jury może również nie przyznać Nagrody, przyznać Nagrodę i maksymalnie dwa wyróżnienia lub przyznać jedynie wyróżnienia.
11. Nagroda wręczana jest na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS. Laureat otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny PTS. Autorzy prac wyróżnionych otrzymują dyplom.
12. Interpretacja statutu Nagrody należy do Jury.