• Polski
  • English

Laureaci nagrody im. Floriana Znanieckiego

STRONA GŁÓWNA» Nagrody » Laureaci nagrody im. Floriana Znanieckiego

2022

Nagroda I stopnia

Anna Skiba (Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski), za pracę „Wariat, opętany, chory na depresję, człowiek zestresowany – kulturowe koncepcje choroby psychicznej na Jawie” napisana pod kierunkiem dr Barbary Bossak-Herbst.

Nagroda II stopnia

Katarzyna Krzemińska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński), za pracę „Jaka przyszłość czeka relacje ludzi i zwierząt. Perspektywa narracyjna w badaniu organizacji działających na rzecz praw zwierząt w Polsce” napisana pod kierunkiem dr hab. prof. UJ Aleksandry Wagner.

Aleksander Walas (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki) za pracę „Immersyjna rzeczywistość wirtualna jako środowisko badań społecznych. Wpływ obecności ucieleśnionego agenta na poziomie wykonania zadania Stroopa” napisana pod kierunkiem dr hab. prof. UŁ Alicji Łaskiej-Formejster.

 

Piotr Statucki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki za pracę „Konstruowanie pamięci w przestrzeni łódzkich Bałut. Analiza socjologiczna” napisana pod kierunkiem prof. dr hab.  Krzysztofa Koneckiego.


2021

Nagroda I stopnia

Maja Rzeczkowska (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki) za pracę „Proces konstruowania codzienności w kontrolowanej administracyjnie kwarantannie i izolacji domowej podczas pandemii COVID-19” napisana  pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr. hab. Krzysztofa T. Koneckiego (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ).

Nagroda II stopnia

Damian Jaworek (Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski) za pracę „‘Bo mnie życie zmusiło’. Analiza biografii robotnicy w kontekście doświadczeń rodzinnych i przemian społeczno-gospodarczych” napisaną pod kierunkiem dr hab. Macieja Gduli (Wydział Socjologii UW).


2020

Nagroda I stopnia

Jowita Baran za pracę: Kobiety w organizacjach narodowych: podział pracy a praktykowanie płci przygotowanej pod kierunkiem dr  hab. Katarzyny Zielińskiej, prof. UJ z Instytutu Socjologii, Wydziału Filozoficznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


2019

Nagroda I stopnia

Jakub Mirek za pracę: „Poszukiwanie zaginionej wspólnoty w usieciowionej przestrzeni. Studium neoplemienności geocacherów na przykładzie społeczności małopolskiej”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Jacka Gądeckiego z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uzasadnienie werdyktu:

Oryginalność nagrodzonej pracy polega na bardzo dobrym doborze przedmiotu studiów dotyczących współczesnego “neo-plemienia”, jakim są uczestnicy wspólnoty geo-cacherów. Wybór takiej wspólnoty pozwolił autorowi w sposób efektywny wykorzystać neo-klasyczne podejścia teoretyczne, ze szczególną rolą koncepcji neo-plemienia Michela Maffesoli’ego, do opisu i analizy współczesnego fenomenu społecznego. Dobór skali projektu do formuły pracy magisterskiej wydaje się doskonały, co sprawia, że praca nie wykraczając poza standardowe rozmiary, daje wrażenie wysycenia tematu i skłania do interesujących wniosków na temat kierunku ewolucji samoorganizacji współczesnych wspólnot, które potrafią efektywnie działać zarówno w przestrzeni fizycznej i wirtualnej kreując zarazem przestrzeń społeczną. Wartością pracy jest również precyzyjna analiza danych empirycznych wykorzystująca różnorodne źródła informacji. Biorąc za punkt odniesienia klasycznie rozumianą wyobraźnię socjologiczną nagrodzoną pracę można uznać za „świetną socjologiczną robotę”.

Wyróżnienie

Trzy równorzędne wyróżnienia dla prac magisterskich:

dla pracy Pani Julii Bednarek napisanej pod opieką dr. hab. Piotra Laskowskiego, zatytułowanej, Odtwarzanie Innego: mieszkańcy i mieszkanki Białej Podlaskiej o cudzoziemcach;

dla pracy Pani Vitaliyi Maliuk napisanej pod opieką prof. UJ dr hab. Marii Świątkiewicz-Mośny, zatytułowanej, Między utopią a bańką spekulacyjną. Bitcoin w dyskursie prasowym;

oraz dla pracy Pana Sebastiana Medonia napisanej pod opieką dr. hab. Jacka Gądeckiego, zatytułowanej, Kontrowersje wokół zjawiska smogu. Rola aktywistów (oraz ich sprzymierzeńców) w konstytuowaniu wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Werdykt konkursu Znanieckiego_29_marca_2020


2018

Nagroda I stopnia

Idalina OdziemczykSpołeczne reprezentacje antykoncepcji awaryjnej w kontekście władzy nad seksualnością kobiet – analiza dyskusji prasowej wokół pigułki ellaOne (IS UJ pod kier. dr hab. Małgorzaty Boguni-Borowskiej)

Nagroda II stopnia

Elżbieta Murias, Życie po raku – analiza doświadczeń osób, które uzyskały remisję nowotworu złośliwego (AGH, Wydział Humanistyczny, pod kier.  prof. dr hab. Janusza Muchy)

Magdalena Paul, Udział w konferencjach naukowych a produktywność i wpływ publikacji naukowych – badanie z wykorzystaniem analizy sieci społecznych (IS UW, pod kier.  dr hab. Renaty Włoch).


2017

Nagroda I stopnia

Bartosz Ślosarski – „Walczące przedmioty. Materialność demonstracji ulicznych w Polsce”, (IS UAM, pod kier. prof. Marka Krajewskiego).

Nagroda II stopnia

Zofia Kujawska – „Antysemityzm bez Żydów. Fantazmat Żyda w dobie późnej polskości’” (IKP UW, pod kier. dr Romana Chymkowskiego).

Wyróżnienie

Marta Kluszczyńska – „Integracja ‘ucznia cudzoziemskiego’. Teorie i praktyki kadry pedagogicznej na  przykładzie  szkół podstawowych Poznania i Grenady” (IS UAM, pod kier. dr hab. Krzysztofa Podemskiego).

Grzegorz Młynarski – „Do użytku zewnętrznego! Uczestnictwo w procesach wytwarzania przestrzeni publicznej” (SWPS UH WNHiS, pod kier. dr  Agnieszki Kwiatkowskiej).


2016

Nagroda I stopnia

Damian GałuszkaGry wideo a problemy wychowawcze współczesnej rodziny – socjologiczna analiza potrzeb i oczekiwań wybranych rodzin wobec wiedzy i doświadczeń ekspertów z zakresu edukacji medialnej (WH AGH, pod kier. prof. Janusza Muchy).

Nagroda II stopnia

Przemysław ChrabałowskiWielka scenografia ostatniej ceremonii. Polskojęzyczne wirtualne cmentarze (IS UŁ, pod kier. dr hab. Ewy Rokickiej, prof. UŁ)

Jonathan Michał ScovilW krainie Ulro. Wyobraźnia religijna polskich katolików a światopogląd naukowy (IS UW, pod kier. dra Tadeusza Szawiela)

Wiktor WojciechowskiPraktyki i aspiracje edukacyjne inteligencji. Krytyczna analiza w duchu teorii reprodukcji Pierre’a Bourdieu (ISNS UW, pod kier. dr hab. Barbary Lewenstein)

Wyróżnienie

Aleksander Adamus Kultura pod bronią. Wpływ wojskowych propagandowych gier komputerowych na polskich graczy (IS UWr, pod kier. prof. Wandy Patrzałek)


2015

Nagroda I stopnia

Sylwia Jędernalik, Proces oswajania śmierci w doświadczeniu pracowników zakładów pogrzebowych. Pod kierunkiem dr hab. Aldony Żurek, prof. UAM. IS UAM.

Nagroda II stopnia

Monika Skoczko-Piskorz, Procedury postępowania z kobietami doświadczającymi poronienia. Pod kierunkiem dr Adriany Bartnik. WSiP WSIiE TWP w Olsztynie.

Aleksander Trojanowski, Konstruowanie ideologii we wrocławskim środowisku organizacji społecznych.  Pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kajdanek. IS UWr.

Wyróżnienie

Magdalena Szczerbińska, Stand-up, czyli śmiech ponowoczesności. Nowa forma komediowa w perspektywie przemian społecznych. Pod kierunkiem dr. hab. Pawła Możdżyńskiego. ISNS UW.


2014

Nagroda I stopnia

Łukasz Remisiewicz – Od makro do mikro. Egzamin w perspektywie socjologicznej. Pod kierunkiem prof. UG dr hab. Doroty Rancew-Sikory. IFSiD UG.

Nagroda II stopnia

Bogdana Bogusławska-Dobosz – Stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego wobec życia ludzkiego i jego wartości w kontekście systemowej teorii Niklasa Luhmanna. Pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Baniaka. IS UAM

Bartosz Kamiński – Myślenie praktyczne względem pojęcia afektów. Pod kierunkiem prof. dr hab. Marcina Króla. ISNS UW.

Jerzy Pawlik – Nauki kognitywne a nauki społeczne. Próba problematyzacji komunikacji międzynaukowej. Pod kierunkiem dr hab. Marka Czyżewskiego, prof. nadzw. UŁ. Instytut Socjologii UŁ.

Wyróżnienie

Teresa Bosak – Świadomość językowa mieszkańców wsi Zubrzyca Dolna i Górna posługujących się gwarą orawską, w kontekście współczesnych przemian obszarów wiejskich. Pod kierunkiem dra Szymona Czarnika i dra Marcina Kocóra. IS UJ.


2013

Nagroda I stopnia

Kamil Lipiński, Wyspy normalności. Heterotopia polskiej elity biznesu. IS Uniwersytet Warszawski, praca napisana pod kierunkiem dr Przemysława Sadury

Nagrody II stopnia

Tataruch Lucyna, Kobieta w seansie biedy. Feminizacja ubóstwa i jej obraz we współczesnym polskim kinie. IS Uniwersytet Mikołaja Kopernika, praca napisana pod kierunkiem prof. UMK Arkadiusza Karwackiego.

Mirosław Zalewski, Analiza dyskursu suicydalnego. IS Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, praca napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Podemskiego

Justyna Sarnowska, Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Praca napisana pod kierunkiem dr Izabelli Grabowskiej-Lusińskiej.


2012

Nagroda I stopnia

Jan Strzelecki, Postfordowska ideologia pracy. Narracje laureatów konkursu “Grasz o staż”. IS Uniwersytet Warszawski. Praca napisana pod kierunkiem dr Mikołaja Lewickiego.

Nagrody II stopnia

Michał JahnsDeus Ex Machina. O narracyjnej konstrukcji tożsamości polskich katolików w Londynie. IS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Józefa Baniaka.

Kamil ŁuczajŚwiat z drugiej strony ekranu. Kobiety wiejskie wobec kultury popularnej. WH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Muchy.

Ewa KabzińskaRespondent Driven Sampling jako technika badania populacji trudno dostępnych. IS Uniwersytetu Łódzkiego. Praca napisana pod kierunkiem dr Katarzyny Grzeszkiewicz-Radulskiej.


2011

Nagroda I stopnia

za pracę pt.: Geneza, studium zjawiska oraz wpływ na tożsamość mieszkańców miasta dziś  napisaną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Szczepańskiego

Nagrody II stopnia

Aleksandra Kobylińska za pracę pt.:”W świecie Orwella. Lektura własnej teczki w doświadczeniu opozycjonistów lat 80” napisaną w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. prof. UW Małgorzaty Melchior
Marta Kuśnierz za pracę pt.:”Wyobrażenia dotyczące rodziny a realizowane modele przedstawicieli pokolenia „kryzysu społecznego”  napisaną na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierunkiem dr hab. prof. UZ  Marii Zielińskiej

Aneta Maria Szczech za pracę pt.:”Zajrzyj, zaufaj, zamień się. Rola zaufania w internetowej wymianie bezgotówkowej” w Instytucie Socjologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Olechnickiego


2010

Nagroda  I stopnia

Magdalena Wojciechowska (Uniwersytet Łódzki) za pracę pt. „Symboliczno-interakcjonistyczna analiza procesu konstruowania tożsamości profesjonalnej prostytuujących się kobiet” napisaną pod kierunkiem prof. dr Krzysztofa Koneckiego

Nagroda II stopnia z wyróżnieniem

Agnieszka Bator (Uniwersytet Jagielloński) za pracę pt . „Zastosowanie analizy kohortowej w badaniu zmiany społecznej” napisaną pod kierunkiem prof. UJ, dr hab. Jarosława Górniaka 

Nagroda II stopnia

Filip Pazderski (Uniwersytet Warszawski) za pracę pt. „Proces akulturacji  w perspektywie mieszkańców pogranicza kulturowego. Studium na przykładzie warmińskiej wsi Purda”napisaną po kierunkiem prof. UW dr hab. Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys oraz prof. dr Roberta Traby.

Wojciech Marek Rafałowski za pracę pt. „System wyborczy jako czynnik kształtujący system partyjny w krajach pokomunistycznych”, napisaną pod kierunkiem prof. UW, dr hab. Jacka  Raciborskiego. 


2009

Nagroda I stopnia

mgr Justyna Pękala za pracę „Mechanizm peer review na przykładzie polskich czasopism naukowych” (promotor prof. dr hab. Kazimierz Frieske), Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody II stopnia

mgr Kamil Rusiłowicz za pracę „Tożsamość młodzieży III RP w prozie ‘roczników siedemdziesiątych’” (promotor dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL), Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

mgr Joanna Ruszczak-Żbikowska za pracę „Gotowość do powrotu polskich migrantów poakcesyjnych przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii” (promotor prof. dr hab. Marek Okólski), Instytut Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

mgr Przemysław Tacik za pracę „Socjologia Zygmunta Baumana” (promotor prof. dr hab. Piotr Sztompka), Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.


2008

Nagroda I stopnia

mgr Paweł Rojek za pracę Struktura solidarnościowego rozumu. Analiza semiotyczna dyskursu PZPR i NSZZ Solidarność w roku 1981 (pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej)

Nagroda II stopnia

mgr Magdalena Mirowicz za pracę Niedojrzałość czy nowa dorosłość? Hybrydyzacja kategorii wiekowych (pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Krajewskiego)
mgr Magdalena Anna Nowicka za pracę Oriana Fallaci – głos z zewnątrz w dyskursie publicznym w Polsce (pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Czyżewskiego)


2007

Nagroda I stopnia

mgr Magdalena Kaczmarczyk za pracę empiryczną Banalny nacjonalizm w Katalonii. Studium socjologiczne narodowej ikonosfery przestrzeni publicznej w Barcelonie (pod kierunkiem prof. Hieronima Kubiaka)
mgr Michał Weres za pracę teoretyczną Migracja i wielokulturowość a tożsamość zbiorowa ludności pochodzenia meksykańskiego w USA (pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Chmary)

Nagroda II stopnia

mgr Marcin Kazimierz Zwierżdżyński za pracę Gdzie jest religia? Pięć dychotomii w koncepcji Thomasa Luckmanna(pod kierunkiem prof. Ireny Borowik)
mgr Bartłomiej Błesznowski za pracę Batalia o człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu (pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys)


2006

Nagroda I stopnia

Joanna Kamińska za pracę Nowe wspaniałe światy. Współczesne projekty doskonałego społeczeństwa (pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Zabłockiego)

Nagroda II stopnia


Łukasz Mikołajewski
za pracę Proces indywidualizacji w teorii społecznej Norberta Eliasa – próba krytycznego podejścia(pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Melchior)

Ewa Baran za pracę Ludzie bezdomni. Analiza socjologiczna środowiska bezdomnych na przykładzie noclegowni w Legnicy(pod kierunkiem prof. dr hab. Marka S. Szczepańskiego)

Filip Schmidt za pracę Socjologia ciała. Korzenie i wybrane wątki (pod kierunkiem dr hab. Marka Krajewskiego)


2005

Nagroda I stopnia

Andrzej Meler za pracę Bariery usprawnienia sądownictwa w Polsce w świetle dyskursu prasowego lat 1999-2003. Próba interpretacji socjologicznej (pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zybertowicza)

Nagroda II stopnia

Dorota Pudzianowska za pracę Prawo o obywatelstwie a tożsamość narodowa. Wokół debaty na temat reformy prawa o obywatelstwie we Francji w latach 1985-1993 (pod kierunkiem dr Sławomira Łodzińskiego)

Marta Warat za pracę Constructing Identity: The British Muslim Women’s Case (pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Flis)

Adam Czech za pracę Sprzedawcy wiatru. Muzykanci i ich muzyka między wsią a miastem (pod kierunkiem dr hab. Marka Krajewskiego)


2004

Nagroda I stopnia

Marta Klekotko za pracę Młodzi Polacy jako obywatele. Studium socjologiczne nad obywatelskością młodzieży licealnej Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego (pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Szczepańskiego)

Nagroda II stopnia

Kamila Biały za pracę Wizerunek ciała i modelowanie ciała jako wartości we współczesnej kulturze popularnej: motywy uczestnictwa i aranżacje czynności w komercyjnym klubie fitness i osiedlowej siłowni (pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Piotrowskiego)

Magdalena Kowalczyk za pracę Proces demokratycznej transformacji Niemiec Zachodnich po II wojnie światowej (pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej)

Paweł Łuczeczko za pracę Antropologia współczesności. Historia i przyczyny powstania polskiej antropologicznej refleksji nad współczesnością (pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Wincławskiego)


2003

Nagroda I stopnia

Katarzyna Gajzler za pracę Kultura organizacyjna firmy ABC – przypadek przedsiębiorstwa Nowej Ekonomii (pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Koneckiego)

Nagroda II stopnia

Jan Stanisław Herbst za pracę Empiryczne modele społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (pod kierunkiem dr Jerzego Bartkowskiego)

Piotr Stankiewicz za pracę Wyspy romantyzmu. Obecność romantycznego typu poznania we współczesnej kulturze (pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zybertowicza)

Jacek Żelazko za pracę Definicja projektująca kary pozbawienia wolności (pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Kwasniewskiego)


2002

Nagroda I stopnia

Zbigniew Karpiński za pracę Strukturalne uwarunkowania szans życiowych. Krytyczna analiza teorii relacji międzygrupowych Petera M. Blaua (pod kierunkiem prof. Krzysztofa Gorlacha)

Nagroda II stopnia

Michał Kot za pracę Analiza skuteczności partii politycznych w grach o ordynację wyborczą w Polsce(pod kierunkiem prof. Grzegorza Lissowskiego)

Adam Mrozowicki za pracę Tożsamość wrocławskich robotników przemysłowych w okresie transformacji postkomunistycznej (pod kierunkiem prof. Zdzisława Zagórskiego)

Daniel Wicenty za pracę Zagubiona rzeczywistość: Dlaczego zakulisowe wymiary życia społecznego nie są przedmiotem badań socjologów polskich?(pod kierunkiem prof. Andrzeja Zybertowicza)


2001

Nagroda I stopnia

Michała Maranda za pracę Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska (ISNS UW, pod kierunkiem: prof. dr hab. Aldony Jawłowskiej i dr Małgorzaty Melchior)

Grzegorz Makowski za pracę Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego ( ISNS UW, pod kierunkiem: prof. dr hab. Jacka Kurczewskiego)

Nagroda II stopnia

Lech Nijakowski za pracę Animozje narodowościowe w wymiarze symbolicznym na przykładzie Niemców na Śląsku (IS UW, promotor: prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania)

Justyna Cieślik za pracę Powstanie i rozwój internetu: analiza instytucjonalna (IS UW, promotor: dr Piotr Chmielewski)


2000

Nagroda I stopnia – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych

Marta Bucholc za pracę Kultura a zagadnienie obiektywności poznania w ujęciu “mocnego programu” socjologii wiedzy. Próba krytyki (IS UW, promotor prof. dr hab. Mirosław Chałubiński)

Nagroda II stopnia – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych

Mikołaj Stanek za pracę Mityczne podstawy etniczności – rola mitów w tworzeniu więzi etnicznej(IS UMK, promotor prof. dr hab. Janusz Mucha)

Nagroda I stopnia – w kategorii prac empirycznych

Krzysztof Tymicki za pracę Bezżenność, starokawalerstwo, staropanieństwo. Analiza zjawiska (IS UW, promotor dr Anna Giza-Poleszczuk)

Nagroda II stopnia – w kategorii prac empirycznych

Szymon Czarnik za pracę Poglądy Polaków na udział państwa w gospodarce (IS UJ, promotor prof. dr hab. Jacek Wasilewski)

Wyróżnienia – w kategorii prac empirycznych

Michał Kisiel za pracę Wirtualna społeczność. Funkcjonowanie grup w Internecie na przykładzie grup dyskusyjnych pt.comp.www. i pl.rec.muzyka.techno (IS UWr, promotor prof. dr hab.Wojciech Sitek)

Łukasz Małecki za pracę Analiza kultury organizacyjnej Agencji Doradztwa Personalnego “blKADRA” (IS UŁ, promotor prof. dr hab. Krzysztof Konecki)


1999

Nagroda I stopnia – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych

Marta Kuc za pracę Analiza zasad sprawiedliwości Klemensa Szaniawskiego (IS UW, promotor prof. dr hab. Grzegorz Lissowski)

Nagroda II stopnia – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych

Dariusz Przybysz za pracę Analiza metod agregacji preferencji indywidualnych na przykładzie ocen sędziów sportowych(IS UW, promotor prof. dr hab. Grzegorz Lissowski)

Dagmara Jaszewska za pracę Od Niedojrzałości i Niedoskonałości do (nie)skazitelnego stylu Nowoczesnej Pensjonarki. Tropy postmodernistyczne w “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza (IS UMK, promotor prof. dr hab. Janusz Mucha)


1998

Nagroda I stopnia – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych

Radosław Sojak za pracę Porządki wykluczeń. Ekskluzja społeczna w świetle socjologii wiedzy na przykładzie dyskusji wokół lustracji (IS UMK, promotor dr hab. Andrzej Zybertowicz)

Nagroda II stopnia – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych

Sylwia Bakalarczyk za pracę Internet – nowe medium społeczeństwa informacyjnego (IFiS UG, promotor dr Irena Zakidalska)

Nagroda II stopnia – w kategorii prac empirycznych

Anna Kowalewska za pracę Kohabilitacja i konkubinat w świadomości młodzieży studenckiej. Rola kategorii pojęciowych w przekształceniu świadomości społecznej(IS KUL, prof. dr hab. Piotr Kryczka)


1997

Nagroda I stopnia – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych

Izabela Hawrylik za pracę Analiza głównych nurtów w krytyce mass mediów(IS UW, promotor prof. dr hab. Mirosława Marody)

Nagroda II stopnia – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych

Jarosław Chodak za pracę Jan Stanisław Bystroń jako prekursor socjologii historycznej (IS UMCS, promotor prof. dr hab. Józef Styk)

Nagroda I stopnia – w kategorii prac empirycznych

Marianna Mańkowska za pracę Utopia realizowana a alternatywny styl życia w praktyce dnia codziennego(ISNS UW, promotor prof. dr hab. Zbigniew Bokszański)

Nagroda II stopnia – w kategorii prac empirycznych

Iwona Andrzejewska za pracę Z badań nad profilaktyką nowotworu szyjki macicy w Łodzi – Społeczne czynniki ryzyka a zachowania seksualne(IS UŁ, promotor dr E. Michałowska)


1996

Nagroda II stopnia – w kategorii prac teoretycznych i metodologicznych

Marta Latek za pracę W poszukiwaniu moralności we współczesnych stosunkach międzynarodowych (ISNS UW, promotor prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba)

Nagroda II stopnia – w kategorii prac empirycznych

Justyna Szulich za pracę Obraz Polaka w tygodniku niemieckim “Der Spigel” (IS KUL, promotor ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski)


1995

W kategorii prac teoretycznych i metodologicznych

Krzysztof Olechnicki za pracę Ruch Nowej Ery w Polsce: Kościół Rzymskokatolicki a wyzwanie Wodnika (IS UMK, promotor prof. dr hab. Janusz Mucha)

W kategorii prac empirycznych

Dominika Dzięgielewska za pracę Metoda Wyceny Warunkowej: zastosowanie sondażu do oceny wartości dóbr środowiskowych. Przykład projektu zahamowania eutrofizacji Bałtyku (IS UW, promotor dr Jerzy Bartkowski)


1994

W kategorii prac teoretycznych i metodologicznych

Paweł Załęcki za pracę Wspólnota religijna jako grupa pierwotna(Katedra Socjologii UMK, promotor prof. dr hab. Janusz Mucha)

W kategorii prac empirycznych

Wojciech Zając za pracę Biografia osoby publicznej jako element strategii prezentacji w kampanii wyborczej(KUL, Wydział Nauk Społecznych, promotor dr hab. Elżbieta Hałas)


1993

Przyznano dwie równorzędne nagrody bez określenia kategorii

Monika Mazurczak za pracę Święty Mikołaj a świat kultury dziecięcej – studium socjologiczne (Wydział Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych UW, promotor dr Wojciech Palik)

Łukasz Mazurkiewicz za pracę Wspólnota, autorytet, tradycja. W kręgu wartości konserwatywnych społeczeństwa polskiego okresu transformacji systemowej (IS UW, promotor prof. dr hab. Mirosława Marody)


1992

Nagroda I stopnia w kategorii prac empirycznych

Barbara Badora i Joanna Szymańska za pracę Święty naszych czasów (IS UW, promotor prof. dr hab. Antoni Sułek)

Wyróżnienia

Anna Dyjas za pracę Liberalizm ekonomiczny i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych(IS UW, promotor prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis)

Piotr Obraniak za pracę Centrum Łodzi (IS UŁ, promotor…. Wacław Piotrowski)