• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcja Socjologii Sztuki Konferencje » II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 z cyklu „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań” „Obraz – Dźwięk – Słowo: Sztuka w refleksji naukowej”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 z cyklu „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań” „Obraz – Dźwięk – Słowo: Sztuka w refleksji naukowej”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 z cyklu „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań” „Obraz – Dźwięk – Słowo: Sztuka w refleksji naukowej”
Opublikowano 2 marca 2018 w: Aktualności, Komunikaty Sekcja Socjologii Sztuki, Konferencje

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Obraz – Dźwięk – Słowo: Sztuka w refleksji naukowej”, która jest kontynuacją cyklu konferencji pod wspólnym tytułem „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 maja br. w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Bezpośrednim impulsem do organizacji tegorocznej konferencji jest zamiar dalszego integrowania wokół Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, środowiska badaczy społecznych w Polsce, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką sztuki i kultury artystycznej. Mamy przy tym nadzieję, że proponowana konferencja stanie się nie tylko płaszczyzną dla swobodnego przepływu pomysłów i idei, ale także pozwoli zorientować się, co do zakresów i obszarów zainteresowań badaczy społecznych zjawisk artystycznych i będzie okazją do prezentacji ich dokonań.

Chcielibyśmy, by w ramach tegorocznej konferencji pojawiły się nie tylko prezentacje wyników badań nad społecznymi wymiarami sztuki, ale również rozważania teoretyczne i metodologiczne. W trakcie konferencji przewidujemy organizację sesji plenarnych, panelowych a także sesji posterowej (plakatowej).

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, zainteresowanych problematyką funkcjonowania sztuki w przestrzeni społecznej. Zapraszamy zatem badaczy sztuk plastycznych, wizualnych, muzyki, literatury, fotografii, teatru, filmu, architektury, architektury krajobrazu, wzornictwa przemysłowego, muzeów i galerii sztuki, a także innych, mniej oczywistych obszarów świata sztuki. Ponadto do uczestnictwa w konferencji zachęcamy także pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz artystów, którym bliska jest problematyka społecznego charakteru sztuki.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 10 kwietnia br. Formularz zgłaszania abstraktów (maksymalnie 350 słów) dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/CPCQ0KxqNk6mHLNx1

Call for Papers.doc

Call-for-Papers