• Polski
  • English

News

HOME» News» News » Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej
Published 15 October 2021 in: News

W związku z pogłębiającym się od wielu tygodni kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań polskich władz takich jak:

– odmowa złożenia wniosków o ochronę międzynarodową do właściwych polskich organów przez osoby przebywające na granicy polsko-białoruskiej oraz udzielenia im opieki medycznej oraz pomocy prawnej, która narusza podstawowe prawa człowieka i jest sprzeczna z konwencjami międzynarodowymi, jakich Polska jest sygnatariuszką;

– zakaz wjazdu przedstawicieli mediów do pasa granicznego, co uniemożliwia im wykonywanie ich społecznej misji oraz drastycznie ogranicza prawo opinii publicznej do rzetelnej informacji.

Dehumanizujący język stosowany przez polskie władze do przedstawienia sytuacji w strefie objętej stanem wyjątkowym jest nie do zaakceptowania w kraju respektującym elementarne standardy demokratycznej debaty. Polityka władz białoruskich nie może być usprawiedliwieniem dla nieludzkiego traktowania uchodźców. Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej posiada w ramach Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego narzędzia pozwalające na objęcie w sposób humanitarny pomocą osób poszukujących ochrony na terenie naszego państwa.

Wyrażamy poparcie i solidarność z oddolnymi inicjatywami i organizacjami społecznymi z oddaniem niosącym wsparcie migrantom i migrantkom na granicy i domagamy się natychmiastowych działań instytucji publicznych w celu zapewnienia im natychmiastowej opieki medycznej i wsparcia prawnego.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

Przewodniczący,

Krzysztof T. Konecki