• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Dzieci i Dzieciństwa

HOME» Sections » Sekcja Socjologii Dzieci i Dzieciństwa

Socjologia dzieci i dzieciństwa (sociology of children and childhood) to dyscyplina naukowa, która wyrosła na gruncie badań nad dzieciństwem (childhood studies) – paradygmatu, którego kamieniami węgielnymi są założenia o aktywnej roli dziecka w rzeczywistości społecznej, kontekstualnym charakterze dzieciństwa, potencjale partycypacyjnych badań z udziałem dzieci (James, Prout 1990). Zgodnie z postulatem ontologicznego zwrotu (Spyrou 2019) w ramach sekcji „Socjologii Dzieci i Dzieciństwa” szukamy tego, co kryje się za tymi założeniami oraz jakie są granice definicyjne konstytutywnych dla socjologii dzieci i dzieciństwa pojęć. Istotnym aspektem naszych działań jest uwrażliwienie na etykę badań z udziałem dzieci. Wspólnie chcemy dyskutować na temat proceduralnych i sytuacyjnych wymiarów etyki (Guillemin, Gillam 2004) oraz tworzyć kodeks dobrych praktyk. Takie podejście wymaga dialogu, do którego zapraszamy badaczy i badaczki. 

Przyjmujemy następujące cele i zadania:

  1. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych;
  2. organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów, kursów o charakterze naukowym lub popularno-naukowym;
  3. konsolidacja środowiska naukowego zrzeszającego osoby, które chcą zajmować się teoretycznym i/lub metodologicznym wymiarem badań z udziałem dzieci i badań nad dzieciństwem;
  4. tworzenie kodeksu dobrych praktyk badawczych w oparciu o transdyscyplinarny dialog;
  5. działania uświadamiające i podkreślające wagę etyki badań z udziałem dzieci;
  6. tworzenie bazy polskich prac w ramach socjologii dzieci i dzieciństwa;
  7. upowszechnianie wiedzy na temat socjologii dzieci i dzieciństwa zarówno w środowisku naukowym jak i poza nim.

Guillemin Marilys, Gillam Lynn, Ethics, reflexivity, and «ethically important moments» in research, “Qualitative Inquiry”, 10(2) 2004,, s. 261–280.

James Allison, Prout Alan, Constructing and reconstructing childhood: New directions in the sociological study of childhood, Falmer Press, London 1990; Allison James, Alan Prout, Constructing and reconstructing childhood, Routledge, London 1997.

Spyrou Spyros, An Ontological Turn for Childhood Studies? “Children and Society”, 33(4), 2019, ss. 316–323, https://doi.org/10.1111/chso.12292.

Zarząd Sekcji:

– przewodnicząca sekcji:

Aleksandra Zalewska-Królak  (ISNS Uniwersytet Warszawski)

-zespół osób wiceprzewodniczących:

Maj Brzozowska-Brywczyńska (Wydział Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zofia Zasacka (Biblioteka Narodowa)

Dominika Kuna (Uniwersytet SWPS)

Anna Witeska-Młynarczyk (Instytut Socjologii UMCS)  

Adres kontaktowy: socjologiadzieciidziecinstwa@pts.org.pl

.