• Polski
  • English

News

HOME» News» News » Biuletyn Zjazdowy

Biuletyn Zjazdowy

Biuletyn Zjazdowy
Published 14 April 2022 in: News

Organizatorom zależy na otwartości i bieżącym informowaniu o przygotowaniach do Zjazdu, dlatego wszystkie najważniejsze wiadomości będą dostępne w Biuletynie Zjazdowym! 

Zapraszamy wszystkich do włączania się w różne aktywności okołozjazdowe.

Attachments