- Polish Sociological Association | 00-330 Warsaw, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl/en -

Biuletyn Zjazdowy

Organizatorom zależy na otwartości i bieżącym informowaniu o przygotowaniach do Zjazdu, dlatego wszystkie najważniejsze wiadomości będą dostępne w Biuletynie Zjazdowym! 

Zapraszamy wszystkich do włączania się w różne aktywności okołozjazdowe.

Attachments