• Polski
  • English

News

HOME» News» News » Ogłoszenie wyników IV edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu PTS na najlepszą pracę dyplomową z obszaru socjologii sportu

Ogłoszenie wyników IV edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu PTS na najlepszą pracę dyplomową z obszaru socjologii sportu

Ogłoszenie wyników IV edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu PTS na najlepszą pracę dyplomową z obszaru socjologii sportu
Published 14 January 2022 in: News,

Wyimki z protokołu z prac jury:

1. Jury pracowało w składzie:

  • dr Jakub Ryszard Stempień – przewodniczący;
  • dr Mateusz Grodecki – członek jury;
  • dr hab. Radosław Kossakowski – członek jury;
  • dr Przemysław Nosal – członek jury;
  • dr Natalia Organista – członek jury.

2. Do konkursu zgłoszono jedną pracę licencjacką i cztery prace magisterskie. 

3. Jury odstąpiło od przyznania nagrody w kategorii prac licencjackich. Nagrodę główną w kategorii prac magisterskich otrzymuje praca pana Piotra Chmielewskiego pt. Mecz z niewidzialnym przeciwnikiem. Analiza kryzysu pandemicznego w polskim futbolu (promotor: dr Wojciech Woźniak) – praca przygotowana na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku: socjologia. Wyróżnienie otrzymuje praca pana Piotra Kopyty pt. Kwantyfikacja siebie – technologie pomiarowe w sporcie amatorskim (promotor: dr Maja Sawicka) –-praca przygotowana na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku: socjologia cyfrowa.

4. Uzasadnienie werdyktu:

W swojej pracy magisterskiej pan Adam Chmielewski podejmuje kwestię przebiegu kryzysu pandemicznego w obszarze polskiej piłki nożnej. Praca dotyczy zatem swoistego styku dwóch niezwykłych fenomenów społecznych. Z jednej strony jest to pandemia COVID-19, nazywana jednym z największych wyzwań medycznych ostatnich dekad. Jest to zjawisko, które odcisnęło swoje piętno na życiu społecznym w jego chyba wszystkich wymiarach. Z drugiej strony, praca dotyczy futbolu, a więc zjawiska cieszącego się wielką społeczną popularnością, mającego też doniosłe znaczenie kulturowe, gospodarcze, a nawet polityczne. Dla uchwycenia jego wagi i nośności Christian Bromberger zaproponował termin “futbolizacja społeczeństwa”.

Zaletą nagrodzonej pracy nie jest jednak tylko doniosłość i aktualność problematyki. To zalety niejako wstępne. Docenić trzeba też rzetelne potraktowanie tematu, kompetencję z jaką Autor “oprowadza” czytelnika po świecie futbolu oraz staranność i cenną “skuteczność”, z jaką wykonał wielowątkowe, czasochłonne badania, na które składała się ogólnopolska analiza treści artykułów prasowych oraz wywiady eksperckie z udziałem przedstawicieli polskiego środowiska piłkarskiego. Imponuje trud włożony w wykonanie całego przedsięwzięcia, ale też w pełni autorskie potraktowanie tego przedsięwzięcia oraz radość pisania i świeżość spojrzenia, manifestujące się na kartach nagrodzonej pracy. Rozstrzygające okazują się ustalenia badawcze i analityczne, które ocenić trzeba jako istotne, rzetelne i pogłębione. Za szczególnie interesujące jury uważa obserwacje dotyczące uwarunkowań i kontekstów zawieszenia i wznowienia rozgrywek w związku z wybuchem epidemii, podziałów w środowisku piłkarskim, gry interesów oraz kluczowości znaczenia motywacji ekonomicznej dla podejmowanych decyzji.

Uznając pracę magisterską pana Adama Chmielewskiego za niezwykle dojrzałą i kompletną, swoistą zamkniętą całość, jury podjęło decyzję o jej nagrodzeniu.

Praca magisterska pana Piotra Kopyty dotyczy zagadnienia kwantyfikacji “ja”. Już samo dostrzeżenie społecznej rangi tego fenomenu przez Autora pozwala stwierdzić, że jest on świadomy procesów stosunkowo nowych i wciąż przybierających na znaczeniu, a więc właśnie takich, nad którymi w socjologii należy się pochylać. Do jego opisania Piotr Kopyta wykorzystał natomiast pole dostarczające “wysokokalorycznego” materiału analitycznego, tj. pole sportu amatorskiego i monitorowania aktywności podejmowanych w jego ramach. Zaznaczmy, że jest to obszar w pewien sposób zapoznany w polskiej socjologii sportu.

Czujności dotyczącej wyboru tematu towarzyszy także wysoka jakość jego urefleksyjniania. Studium stanowi bowiem wypowiedź rzetelną i świeżą. Trafnie rozpoznaje kluczowe obszary problemowe: złożone tło kwantyfikacji oraz praktyki związane ze zbieraniem danych. Formułując kolejne tezy Autor opiera się na przeglądzie literatury przedmiotu oraz na samodzielnie przeprowadzonych badaniach empirycznych. W efekcie prezentuje on analizę łączącą ustalenia poczynione już przez innych badaczy z wynikami własnych badań.

Lektura przedstawionej magisterskiej pracy pozwala stwierdzić, że pan Piotr Kopyta wykazał się w niej zmysłem analitycznym oraz wyobraźnią socjologiczną. Wszystkie te cechy sprawiły, że Jury Konkursu zdecydowało się wyróżnić właśnie jego pracę.