• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Grzegorz Kaczyński (1943-2018)

Grzegorz Kaczyński (1943-2018)

Grzegorz Kaczyński (1943-2018)
Opublikowano 31 marca 2020 w: Aktualności

Dopiero teraz doszła do nas wiadomość, że 16 listopada 2018 r. zmarł w Mediolanie Grzegorz Kaczyński, afrykanista i socjolog. Studiował teologię moralną na ATK oraz socjologię i afrykanistykę na UW. Na początku drogi naukowej był związany z Józefem Chałasińskiego, u którego napisał doktorat wydany jako Bunt i religia w Czarnej Afryce (1979). Po wyjeździe do Włoch pracował (do 2013 r.) na uczelniach sycylijskich, ostatnio kierował Katedrą Socjologii Ogólnej na Uniwersytecie w Katanii. Przeniósł się do Mediolanu. Utrzymywał związek z Krajem. W 1999 r. uzyskał habilitację na UW, na podstawie książki Czarny chrystianizm (1994), pracował na Uniwersytecie Szczecińskim, pisał w polskich czasopismach naukowych, wydał książkę  Luigi Sturzo: socjolog humanista (2016).

Był przyjacielem socjologii polskiej i upowszechniał ją we Włoszech. Jego największym osiągnięciem w tym zakresie jest książka Conoscenza come professione. La sociologia della conoscenza di Florian Znaniecki (Wiedza jako zawód. Socjologia wiedzy Floriana Znanieckiego), wydana w Mediolanie w 2000 roku i w przekładzie francuskim w 2008 r. Wcześniej, w 1995 roku Kaczyński opublikował książkę  o wolności religijnej w myśli Braci Polskich (La libertà religiosa nel pensiero dei Fratelli Polacchi, 1985). Pomniejszych artykułów o socjologii polskiej, zwłaszcza o “metodzie biograficznej” Znanieckiego nie wymieniam.

W popularnej serii „kieszonkowych” książek Idee sociali wydał (w tłumaczeniu wspomaganym przez żonę Ritę, tłumaczkę Szymborskiej) cztery tomiki klasyków polskiej socjologii:  Bronisława Malinowskiego Sulla guerra (2008),  Floriana Znanieckiego Conflitti fra nazioni (2008) i Saggio sull’antagonismo sociale (2008) oraz Stanisława Ossowskiego Sulla patria e la nazione (2014). Za tę ostatnią książkę otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa  Socjologicznego za najlepszy przekład pracy socjologicznej.

Był także współzałożycielem i wiceprezesem Związku Polaków we Włoszech, zaangażowanym w utrzymanie pamięci o Monte Cassino i walkach 2 Korpusu Polskiego.

Kochał rodzinę, Polskę, Italię i Afrykę.

19 marca 2020 r.                                                                                                    Antoni Sułek  

Grzegorz Kaczyński

Załączniki