• Polski
  • English

News

HOME» News» News » Zawiadomienie o śmierci prof. Roberta B. Woźniaka

Zawiadomienie o śmierci prof. Roberta B. Woźniaka

Zawiadomienie o śmierci prof. Roberta B. Woźniaka
Published 18 January 2023 in: News

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci profesora Roberta Bernarda Woźniaka, nestora szczecińskiej socjologii, wychowawcy, opiekuna naukowego i promotora badaczy z naszego środowiska naukowego. Był jedną z czołowych postaci polskiej socjologii morskiej i badań pogranicza polsko-niemieckiego.

Profesor Robert Bernard Woźniak, ur. 22 października 1931 r. w Valenncienes (Francja), zm. 12.01.2023 w Szczecinie. Doktorat (1971 r.) i habilitację (1982 r.) z socjologii otrzymał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1994 r. W swoich badaniach poruszał takie obszary jak pogranicze, socjologia morska, edukacja, Ziemie Zachodnie i Północne. W ostatnich latach jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół socjoglobalistyki, morskich społeczności lokalnych i ekologii społecznej.

Od 1985 roku, aż do przejścia na emeryturę w 2007 r. był Kierownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej Instytutu US. Pełnił szereg funkcji, min. dyrektora Instytutu Zachodniopomorskiego, prodziekana Wydziału Humanistycznego US, Rektora Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. Przez wiele lat był Przewodniczącym Komisji Socjologii Morskiej PAN, Oddział w Gdańsku.

Jego łączny dorobek liczy kilkaset publikacji, autor książek, takich jak: Stoczniowcy Szczecina : studium socjologiczne Stoczni im. Adolfa Warskiego (1976), Problemy socjologii wychowania morskiego (1988), Struktury społeczności małych miast: studium socjologiczne nad zróżnicowaniem struktur wybranych miast województwa szczecińskiego (1979), Społeczność miasta portowego w procesie przemian (1991), Społeczność lokalna bezrobotnych (1995), Obraz Niemiec i Niemców w świadomości polskiej młodzieży pogranicza (1997), Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. Ku społeczeństwu otwartej edukacji (2002), U podstaw socjoglobalistyki. Koncepcje i zagrożenia (2009), Mikrosocjologia edukacji w zarysie (2012).

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek (20 stycznia br.) o godz. 12.30 w kaplicy głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.