• Polski
  • English

News

HOME» News» News Komunikaty Sekcji Socjologii Jakościowej i SI » Zaproszenie na wydarzenie Sekcji SJiSI do Łodzi

Zaproszenie na wydarzenie Sekcji SJiSI do Łodzi

Zaproszenie na wydarzenie Sekcji SJiSI do Łodzi
Published 16 January 2024 in: News, Komunikaty Sekcji Socjologii Jakościowej i SI

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE NAUKOWE Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS pt. „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” O pracy nad czwartą edycją konkursu na pamiętniki o mieście …opowiedzą badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Maciej Frąckowiak, Jacek Kubera i Marek Ziółkowski.

Zapraszamy 23 stycznia 2024, godz. 17.00 na Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, sala C02 (dawna stołówka profesorska)

Oraz na platformie Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4JjqwA-5xo26MjybXOXgyV5DqwHs-juFVnCQk_D3-vA1%40thread.tacv2/1705081441820?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22311ef74c-4f1a-4e18-b867-65ca633caa09%22%7d Link do wydarzenia na FB https://www.facebook.com/events/760145016047554/?ref=newsfeed 

pozdrawiam serdecznie

Anna Kacperczyk

Przewodnicząca Sekcji SJiSI