• Polski
  • English

News

HOME» News» News Komunikaty: Oddział Krakowski PTS » Zaproszenie na spotkanie wokół książki Grzegorza Forysia i Krzysztofa Gorlacha: Rozwój jako ruch społeczny

Zaproszenie na spotkanie wokół książki Grzegorza Forysia i Krzysztofa Gorlacha: Rozwój jako ruch społeczny

Zaproszenie na spotkanie wokół książki Grzegorza Forysia i Krzysztofa Gorlacha: Rozwój jako ruch społeczny
Published 15 January 2024 in: News, Komunikaty: Oddział Krakowski PTS

Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii UJ i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze w nowym roku kalendarzowym spotkanie w ramach cyklu Socjologia w Centrum: “Wokół książki Grzegorza Forysia i Krzysztofa Gorlacha: Rozwój jako ruch społeczny. Wykłady o ruchach społecznych i rozwoju zrównoważonym

W jaki sposób można rozumieć pojęcia rozwoju i ruchu społecznego? Co ma w nich wymiar indywidualny, jednostkowy, a co definiowane jest jako relacyjne i społeczne? Co decyduje o dynamice przemian społecznych w czasach globalizacji? W jaki warunkach rozwój staje się zrównoważony i jak wpływa to na kształt społeczeństwa? W jaki sposób teorie ruchów społecznych mogą być przydatne do zrozumienia rozwoju zrównoważonego i szerzej – społecznej dynamiki zmiany? Pytania te staną się podstawą do dyskusji wokół książki „Rozwój jako ruch społeczny. Wykłady o ruchach społecznych i rozwoju zrównoważonym” (Scholar, 2023).

Podczas debaty będziemy rozmawiać z Autorami książki Rozwój jako ruch społecznydr. hab. Grzegorzem Forysiem, prof. UKEN (Uniwersytet UKEN) oraz prof. dr. hab. Krzysztofem Gorlachem (Uniwersytet Jagielloński, profesor emeritus), a także z zaproszonymi w roli dyskutantów gośćmi: dr hab. Magdaleną Mikołajczyk (Uniwersytet Wrocławski) i dr. hab. Piotrem Nowakiem, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński).

Grzegorz Foryś – socjolog, politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autor wielu publikacji i projektów grantowych z zakresu socjologii zmiany społecznej, socjologii polityki, socjologii ruchów społecznych i socjologii wsi. Opublikował m.in. monografie: „Dynamika sporu: protesty rolników w III Rzeczpospolitej” (2008) oraz „Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce: w poszukiwaniu ruchu społecznego” (2016).

Krzysztof Gorlach – profesor socjologii, wieloletni pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki socjologii wsi i rolnictwa, a także dotyczą socjologii polityki i ruchów społecznych. Jest autorem i współautorem ponad stu publikacji, m.in. monografii „Socjologia polska wobec kwestii chłopskiej” (1990), „Świat na progu domu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji” (2001), „Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy” (2004). Członek zespołów i rad redakcyjnych wielu czasopism naukowych, m.in. „Studiów Socjologicznych”, „Rural Sociology” czy „Sociologia Ruralis”. Wieloletni prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Magdalena Mikołajczyk – absolwentka nauk politycznych i socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie kieruje Zakładem Teorii Polityki w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się teorią polityki, polityką protestu, funkcjami opozycji politycznej w systemach demokratycznych i niedemokratycznych. Bada dyskurs polityczny z uwzględnieniem jego wizualnych aspektów. Prowadzi edukację obywatelską w różnych formach, np. jako ekspert w audycjach “Radia Kraków”. Pełni funkcję wiceprezeski krakowskiego oddziału PTNP.

Piotr Nowak – socjolog, kierownik Pracowni Socjologii Struktur Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki rozwoju obszarów wiejskich. W swoich badaniach zajmował się między innymi: czynnikami rozwoju lokalnego, kondycją ruchu spółdzielczego na polskiej wsi, doradztwem rolniczym, turystyką wiejską, strategiami zarządzania gospodarstwami rolniczymi, bezpieczeństwem żywnościowym, funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania oraz rolnictwem społecznym.

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Instytucie Socjologii UJ w Sali Kominkowej – Czytelni Biblioteki IS UJ.

https://www.facebook.com/events/902248021184977/

ZAPRASZAMY!
 

Zarząd Oddziału Krakowskiego

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego