• Polski
  • English

News

HOME» News» News Komunikaty: Oddział Wrocławski PTS » SocjoPercepcja w grudniu!

SocjoPercepcja w grudniu!

SocjoPercepcja w grudniu!
Published 9 December 2021 in: News, Komunikaty: Oddział Wrocławski PTS

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław i Muzeum Współczesnym Wrocław, oraz Kołem Inicjatyw Społecznych Studentów UWr, Kołem Naukowym Interdyscyplinarnych Działań Europejskich UWr i Naukowym Kołem Ekonomistów UWr serdecznie zapraszają do udziału w grudniowym spotkaniu SocjoPercepcji vol. 22 pt. Jak wybrać ścieżkę kariery i „nie zwariować”? Kariery i strategie życiowe młodych ludzi w Polsce w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego 

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia (środa) o godz. 18:00 na żywo w RECEPCJI na ul. Ruskiej 46 we Wrocławiu (oraz w formie transmisji na kanale facebookowym PTS o. Wrocław).  

Gościnie:  

mgr Małgorzata Felińska (Uniwersytet Wrocławski)–słuchaczka Kolegium Doktorskiego Socjologii, socjolożka. 

mgr inż. Monika Reguła – programistka, absolwentka PWr na kierunku inżynieria biomedyczna.  

dr Justyna Sarnowska (Uniwersytet SWPS)– socjolożka, Młodzi w Centrum Lab. 

Anna Sarowska-Gierasimowicz  – ekspertka HR, doradczyni biznesowa, mentorka UWr, konsultantka rozwojowa. 

Prowadzenie:  

mgr Szymon Pilch (Uniwersytet Wrocławski)–doktorant w Instytucie Socjologii UWr, wiceprzewodniczący PTS o. Wrocław. 

W ostatnich latach badacze społeczni wykazują spore zainteresowanie  wchodzeniem w dorosłość młodych ludzi, ich aspiracjami edukacyjno-zawodowymi, ale również wyzwaniami związanymi z przejściem od edukacji do pracy. Młodzi ludzie tworzą i uruchamiają w tej fazie życia różnorodne strategie zawodowe i życiowe. Z jednej strony stawiają czoła sprekaryzowanemu zatrudnieniu, z drugiej zaś stoją wobec szeregu dylematów dotyczących pracy i ich dalszych planów biograficznych.  

Planowanie kariery i wkraczanie w dorosłość cieszą się także żywym zainteresowaniem praktyków – doradców w zakresie ścieżki zawodowej oraz kariery studentów i absolwentów. Są to również realne problemy ludzi młodych, stojących u progu dorosłości i kluczowych wyborów decydujących o ich dalszych losach. 

Naszymi gościniami będą: mgr Małgorzata Felińska – słuchaczka Kolegium Doktorskiego Socjologii UWr, socjolożka; mgr inż. Monika Reguła – programistka, absolwentka PWr na kierunku inżynieria biomedyczna o specjalności informatyka medyczna; dr Justyna Sarnowska, socjolożka, adiunkt na Uniwersytecie SWPS, zastępczyni kierowniczki ośrodka Młodzi w Centrum Lab, prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Naukowo zajmuje się aspiracjami edukacyjno-zawodowymi, wchodzeniem na rynek pracy, przejście w dorosłość, socjalizacją i relacjami międzypokoleniowymi; Anna Sarowska-Gierasimowicz, ekspertka w dziedzinie zarządzania Human Resources, interim menedżer, doradczyni biznesowa w zakresie HR, absolwentka MBA Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, trenerka umiejętności i mentorka grupy studentów kierunków humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Wspólnie z prelegentkami poszukamy odpowiedzi na następujące pytania: Jak można scharakteryzować rynek pracy w Polsce? W jakich zawodach (i miejscach pracy, organizacjach) chcą obecnie pracować ludzie młodzi i dlaczego? Jak przebiega proces przejścia ludzi młodych z edukacji na rynek pracy? Jakie plany na życie mają ludzie młodzi? Jak podejmować decyzje zawodowe i „nie zwariować”?  

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/654735695892001/

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd PTS O/Wrocław

Attachments