• Polski
  • English

News

HOME» News» News Komunikaty Sekcji Socj. Zdrowia i Medycyny » Nabór artykułów do czasopisma Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia 

Nabór artykułów do czasopisma Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia 

Nabór artykułów do czasopisma Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia 
Published 27 November 2023 in: News, Komunikaty Sekcji Socj. Zdrowia i Medycyny

Redakcja czasopisma Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia oraz Redaktorzy gościnni numeru dr Paweł Przyłęcki (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) oraz dr Michał Jędrzejek (Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław) serdecznie zapraszają do przesyłania artykułów naukowych dotyczących możliwości zastosowania nowych mediów w szeroko rozumianej tematyce zdrowia oraz well-beingu. Tytuł tomu: Zdrowie i dobrostan a nowe media i nowe technologie

Szczegóły znajdują się pod linkiem:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsthum.agh.edu.pl%2FCfP-Zdrowie-i-dobrostan-a-nowe-media-i-nowe-technologie%2C4434.html%3Ffbclid%3DIwAR32vy9kuKXWEQccrD9ZNb8RFGuxWOf1nEcd34cjz6akcn6PbxRf6PewuTc&h=AT0fASKaluLCDHQkw0bBHJP7MIITGiNla3rn1KMu2hU9A4Ido6ydfIc-8R9l9zFv3hOPeMJG3eUqFn3eabpFV3dHpkNSb3qbo3D3jCdEllDSiPAw-5tjMfC5vrurACcivDypDQ

 Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
dr hab. Małgorzata Synowiec-Piłat
dr Krzysztof Puchalski
dr Agnieszka Borowiec