• Polski
  • English

News

HOME» News» News » KSIĄŻKA „ZMIANA SPOŁECZNA, PANDEMIA, KRYZYS. KONTEKSTY EMPIRYCZNE I TEORETYCZNE” (red. Katarzyna Andrejuk, Izabela Grabowska, Marta Olcoń-Kubicka, Iwona Taranowicz)

KSIĄŻKA „ZMIANA SPOŁECZNA, PANDEMIA, KRYZYS. KONTEKSTY EMPIRYCZNE I TEORETYCZNE” (red. Katarzyna Andrejuk, Izabela Grabowska, Marta Olcoń-Kubicka, Iwona Taranowicz)

KSIĄŻKA „ZMIANA SPOŁECZNA, PANDEMIA, KRYZYS. KONTEKSTY EMPIRYCZNE I TEORETYCZNE” (red. Katarzyna Andrejuk, Izabela Grabowska, Marta Olcoń-Kubicka, Iwona Taranowicz)
Published 24 August 2021 in: News

Ukazała się książka „Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretyczne” pod redakcją Katarzyny Andrejuk, Izabeli Grabowskiej, Marty Olcoń-Kubickiej, Iwony Taranowicz (Warszawa, Wyd. IFiS PAN 2021).

Publikacja jest pokłosiem konferencji, która miałą miejsce w listopadzie 2020 i była współorganizowana przez sekcje Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: Sekcję Socjologii Migracji, Sekcję Socjologii Młodzieży i Edukacji, Sekcję Socjologii Ekonomicznej, Sekcję Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności. Wiele artykułów dotyczy tematyki migracyjnej, było tworzonych lub współtworzonych przez badaczki oraz badaczy Sekcji.

Monografia jest dostępna bezpłatnie online: https://bit.ly/2UoNXlI