• Polski
  • English

News

HOME» News» News Komunikaty Sekcji Socjologii Religii » Konferencja: Religia w kulturze i społeczeństwie ‑ pytania o trwanie i zmianę

Konferencja: Religia w kulturze i społeczeństwie ‑ pytania o trwanie i zmianę

Konferencja: Religia w kulturze i społeczeństwie ‑ pytania o trwanie i zmianę
Published 25 June 2021 in: News, Komunikaty Sekcji Socjologii Religii

Zapraszamy do zgłaszania referatów na konferencję Religia w kulturze i społeczeństwie ‑ pytania o trwanie i zmianę, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 23-24 września 2021.

Organizatorem jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Sekcja Socjologii Religii PTS. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 sierpnia.

Szczegóły zaproszenia, informacje o warunkach uczestnictwa oraz karta zgłoszeniową znajdą Państwo na stronie: https://soc.usz.edu.pl/religia-w-kulturze-i-spoleczenstwie/