• Polski
  • English

News

HOME» News» News » II Edycja Konkursu o nagrodę im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej na najlepszą monografię z obszaru studiów miejskich

II Edycja Konkursu o nagrodę im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej na najlepszą monografię z obszaru studiów miejskich

II Edycja Konkursu o nagrodę im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej na najlepszą monografię z obszaru studiów miejskich
Published 16 November 2021 in: News

Ogłaszamy II Edycję konkursu koordynowanego przez Sekcję Socjologii Miasta PTS.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń prac spełniających kryteria Konkursu:

➡Nagroda przyznawana jest za najlepszą monografię z zakresu studiów miejskich, opublikowaną w ciągu ostatnich 2️⃣lat od ogłoszenia kolejnej edycji konkursu.

➡Do konkursu zgłaszane są wyróżniające się prace z zakresu szeroko rozumianych studiów miejskich, jednego lub większej ilości autorów, opublikowane w języku polskim lub angielskim.

➡Prawo do zgłaszania nagrody przysługuje członkom PTS. Każdy z członków ma prawo zgłosić jedną pracę w każdej z edycji konkursu. Każda z prac może zostać zgłoszona tylko raz.

➡Zgłoszenia nadsyłane są na adres 📩📩📩 sekcja.miasto.pts@gmail.com w terminie do 31 stycznia 2022 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać pracę w wersji elektronicznej (preferowany format: pdf) oraz opis bibliograficzny pracy wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Attachments