• Polski
  • English

News

HOME» News» News » I Kongres badaczy i badaczek granic i pograniczy

I Kongres badaczy i badaczek granic i pograniczy

I Kongres badaczy i badaczek granic i pograniczy
Published 2 January 2024 in: News

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo, 

zapraszamy do zgłaszania referatów na  I Kongres badaczy i badaczek granic i pograniczy „(De)Konstruowanie granic w studiach nad granicami i pograniczami”

 organizowany przez Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza w Uniwersytecie Wrocławskim, Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego wspólnie z Laboratorium Terra Diversa w Uniwersytecie w Białymstoku, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  International Border Studies Center na Uniwersytecie Gdańskim oraz Sekcję Socjologii Etniczności PTS. 

Kongres odbędzie się w dniach 16-18 września 2024 roku we Wrocławiu i Opolu. 

Prosimy o zgłoszenia w terminie do 15 stycznia 2024 roku. 

Szczegółowe informacje o Kongresie oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdują się na stronie: http://politologia.uni.opole.pl/kongres-wroclaw-16-18-2024/ 

Z poważaniem 

Natalia Niedźwiecka-Iwańczak