• Polski
  • English

News

HOME» News» News » “Czwartek z Socjologią Historyczną”

“Czwartek z Socjologią Historyczną”

“Czwartek z Socjologią Historyczną”
Published 14 December 2020 in: News

Zapraszamy na seminarium, na którym
ADAM LESZCZYŃSKI
(Uniwersytet SWPS)
wygłosi wystąpienie
LUDOWA HISTORIA POLSKI
JAKO PROBLEM METODOLOGICZNY

Komentarz:
STANISŁAW WITECKI
(Uniwersytet Jagielloński)

Internetowe spotkanie odbędzie się 17 grudnia
2020 r. o godz. 17.00, na platformie Zoom.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy
z Jarosławem Kiliasem (kilias@chello.pl) lub
Michałem Rauszerem (mrauszer@gmail.com).
Łącza do seminarium zostaną wysłane drogą
mailową.

Anna Sosnowska, Michał Rauszer,
Nicolas Maslowski, Adam Leszczyński
i Jarosław Kilias

Attachments