• Polski
  • English

NEWS

Ogłoszenie wyników V edycji konkursu Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Opublikowano 2 December 2020 w: Uncategorized

Attachments Ogloszenie wynikow konkursu SAS PTS 2020 (447 kB)...

Zapraszamy do udziału w konkursie
Opublikowano 30 November 2020 w: Uncategorized

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem (300-500 wyrazów) należy przesłać na adres elektroniczny: marek.gorzko@gmail.com; anna.kacperczyk@gmail.com oraz na adres Redakcji „Przeglądu Socjologii Jakościowej” redakcja.psj@gmail.com. Termin zgłaszania prac upływa...

XIX Seminarium Metodologiczne
Opublikowano 30 November 2020 w: Uncategorized

Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS wraz ze współorganizatorami serdecznie zaprasza na XIX Międzynarodowe Seminarium z cyklu „Metodologia badań systemów społecznych”, które odbędzie się zdalnie...

Warsaw Department

500 186 736

View map