• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Wręczenia nagród IV edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej 19 października 2020 r. o godz. 11 00 – 12 30 za pośrednictwem programu Teams

Wręczenia nagród IV edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej 19 października 2020 r. o godz. 11 00 – 12 30 za pośrednictwem programu Teams

Wręczenia nagród IV edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej 19 października 2020 r. o godz. 11 00 – 12 30 za pośrednictwem programu Teams
Opublikowano 16 października 2020 w: Aktualności

Udział wymaga przesłania na adres konkurstarkowskiej@pts.org.pl do niedzieli 18 października adresów poczty elektronicznej uczestników, które w tym terminie muszą być przekazane do  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej udostępniającego dla potrzeb uroczystości program Teams do organizowania zdalnych konferencji. Ilość dostępów jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany przez MRiPS na adresy mailowe w dniu uroczystości.
Do udziału w uroczystości wręczenia nagród IV edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej zapraszają
Organizatorzy Konkursu
Nagroda jest partnerskim przedsięwzięciem: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej – Instytut Filozofii i Socjologii, Instytutu Studiów Politycznych PAN – wydawcy kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
Kategoria pierwsza – wyróżniająca się recenzowana autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody lub rok wcześniej. Nagrodę w wysokości 3.000 zł netto współfinansują: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Kolegium redakcyjne kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz dr Aleksander Tarkowski;
Kategoria druga – wyróżniający się autorski (współautorski) materiał prasowy/ medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Nagrodę w wysokości 3000 zł netto finansuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W skład Kapituły Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej wchodzą przedstawiciele instytucji partnerskich, przedstawiciel Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego – placówki specjalizującej się w badaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego i dr Aleksander Tarkowski.