• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Werdykt Jury im. Anselma Straussa

Werdykt Jury im. Anselma Straussa

Werdykt Jury im. Anselma Straussa
Opublikowano 26 maja 2020 w: Aktualności

Łódź – Warszawa – Słupsk, dn. 10 maja 2020r.

 

Werdykt Jury Nagrody im. Anselma Straussa 2020

 

Podsumowując dyskusje oraz głosowanie przeprowadzone w dniach 1-9 maja 2020 r. przez Jury Nagrody im. Anselma Straussa ustanowionej przez Sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu, stwierdzamy, że Jury większością głosów zadecydowało o przyznaniu

Nagrody im. Anselma Straussa

Pani Katarzynie Kowal

za artykuł pt. „Między ziemią a niebem… Doświadczanie własnej cielesności przez osoby praktykujące podwieszanie ciała – studium socjologiczne.”

„Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 14, nr 2, s. 84–119. Dostępny w Internecie: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume42/PSJ_14_2_Kowal_sp.pdf.

DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.14.2.04.

 

oraz

Wyróżnienia

Pani Katarzynie Kalinowskiej

za książkę pt. „Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji” (2018)

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

ISBN 978-83-231-4089-4

 

Uzasadnienie werdyktu (Nagroda główna)

Katarzyna Kowal (2018) Między ziemią a niebem… Doświadczanie własnej cielesności przez osoby praktykujące podwieszanie ciała – studium socjologiczne. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 14, nr 2, s. 84–119. Dostępny w Internecie: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume42/PSJ_14_2_Kowal_sp.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.14.2.04.

 

Artykuł Pani Katarzyny Kowal mieści się w teoretycznej i metodologicznej perspektywie interakcjonizmu symbolicznego i twórczo ją rozwija. W tym sensie jest zbieżny z podstawowym celem Konkursu im. Anselma Straussa. Ponadto może być interesujący i wartościowy dla przedstawicieli różnych dyscyplin. Z perspektywy antropologii kulturowej – rozwija wiedzę o zjawiskach opisanych m.in. przez Ruth Benedict we Wzorach kultury jak dionizyjskie w swoim charakterze praktyki Indian północnoamerykańskich i meksykańskich – i omawia ich współczesne przejawy. Stawia pytanie o charakter współczesnej sekularyzacji (deklarowana przez respondentów areligijność vs dążenie do metafizycznych przeżyć). Poszerza refleksję na temat transgresywnych doświadczeń, opisując transformacyjny charakter opisanej praktyki. Praca poszerza paletę badań prowadzonych w oparciu o tzw. fenomenologię wcielenia.

Kluczowe jest, że praca nawiązuje do dziedzictwa A. L. Straussa poprzez wykorzystanie zasad metodologii teorii ugruntowanej. Badaczka wykorzystała metody jej przynależne- teoretyczne pobieranie próbek, zasadę ciągłego porównywania, jednoczesne zbieranie danych i ich analiza, kodowanie, stopniowe klarowanie kategorii.

 

Uzasadnienie werdyktu (Wyróżnienie)

Katarzyna Kalinowska (2018) Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 978-83-231-4089-4

 

Mocną stroną pracy Pani Katarzyny Kalinowskiej jest rozbudowana refleksja metodologiczna, również namysł nad sytuacją i rolą badacza, pokazanie dylematów i wyjaśnienie decyzji na różnych etapach projektu. Znane są poszczególne kroki, więc spełnione jest zalecenie twórców metodologii teorii ugruntowanej odnośnie do transparentności procesu i uzyskiwania wiarygodności. Autorka zestawia też wiele metod: m.in. wywiady pogłębione, autoetnografię, obserwację uczestniczącą, prowadzi dziennik odmów. Praca jest przystępnie napisana, swobodna narracja (ale bogata w istotne treści) znacznie usprawnia lekturę niemal 500 stronicowego tomu. Treści zawarte w książce mogą być inspiracją nie tylko dla osób zainteresowanych teorią ucieleśnienia czy metodologią badań emocji (tu: „metodologią wrażliwą na afekt”).

Sama autorka zaznacza że nie wykorzystuje metodologii teorii ugruntowanej (wychodzi poza „to, co podsuwa empiria” preferuje „celowe wprowadzanie do procesu budowania teorii pojęć zaczerpniętych z różnych porządków teoretycznych”). Choć nawiązania do dziedzictwa Anselma Straussa są nieliczne, wśród inspiracji Autorka wymienia jednak interakcjonizm symboliczny, zaznacza przy tym, że badane fenomeny nie funkcjonują w procesie interpretacji symbolicznej, bada bowiem często emocje „niewymodelowane kulturowo”, emocje przeżywane podczas praktyk ludycznych.

 

 

 

Jury Nagrody im. Anselma Straussa

Krzysztof Konecki, Przewodniczący Jury

Anna Kacperczyk, Sekretarz Jury

Marek Gorzko, Członek Jury

Izabela Bukalska, Członek Jury