• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Powołano Sekcję Socjologii Niepełnosprawności

Powołano Sekcję Socjologii Niepełnosprawności

Powołano Sekcję Socjologii Niepełnosprawności
Opublikowano 30 listopada 2018 w: Aktualności

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności została powołana w dniu 30 listopada 2018 r. na wniosek grupy członków PTS. Jej powstanie jest wyrazem instytucjonalizacji środowiska naukowego zajmującego się kwestiami niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością. Obecnie w Polsce funkcjonuje wiele jednostek badawczo-naukowych (katedr, zakładów, pracowni na uczelniach i poza nimi) specjalizujących się w socjologicznych rozważaniach nad niepełnosprawnością. Podejmowana jest szeroka współpraca między nimi, dająca w efekcie liczne wspólne inicjatywy w postaci publikacji, organizacji wydarzeń naukowych czy projektów badawczych. Polscy naukowcy włączają się również w międzynarodowe przedsięwzięcia naukowe i praktyczne inicjatywy poza granicami kraju. Wyodrębnienie sekcji socjologii niepełnosprawności w PTS pozwoli na integrację środowiska naukowego, rozwój subdyscypliny oraz wypracowanie nowych rozwiązań, możliwych do implementowania w praktyce.

Głównymi celami Sekcji, wyznaczającymi jej zakres działania, są:
• tworzenie sieci badaczy społecznych, zajmujących się problematyką niepełnosprawności w Polsce i zagranicą, w tym w ujęciu interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym oraz integracja środowiska powiązanego z socjologią niepełnosprawności i studiami nad niepełnosprawnością;
• wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu prowadzenia socjologicznych badań nad niepełnosprawnością i wśród osób z niepełnosprawnością w celu doskonalenia i rozwijania metod badawczych i stosowanych narzędzi;
• promowanie badań prowadzonych przez badaczy z niepełnosprawnością i o charakterze partycypacyjnym;
• popularyzacja wyników badań wśród szerokiego grona odbiorców, w tym poza społecznością akademicką.