• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Nagrody PTS za 2020 rok

Nagrody PTS za 2020 rok

Nagrody PTS za 2020 rok
Opublikowano 14 czerwca 2021 w: Aktualności

Nagroda im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu socjologii w roku 2020

Nagroda I stopnia

Jowita Baran za pracę: Kobiety w organizacjach narodowych: podział pracy a praktykowanie płci przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Zielińskiej, prof. UJ. z Instytutu Socjologii, Wydziału Filozoficznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

nagrodę im. Stanisława Ossowskiego za rok 2020

przyznano książce:

· Justyna Struzik, Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchów queerowych w Polsce, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Jury zdecydowało także o przyznaniu wyróżnienia książce:

· Justyna Kajta, Młodzi radykalni? O tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników, Kraków: Nomos, 2020.

Nagrody im. Aleksandra Matejki

(IV. Edycja 2021)

Członkowie Jury zdecydowali jednogłośnie o nieprzyznaniu w tej edycji głównej nagrody oraz o przyznaniu wyróżnienia jednej ze zgłoszonych prac. Wyróżnienie przyznano dr. Piotr Czakonowi za pracę pt. Praca prekarna w świadomości i doświadczeniu młodzieży studiującej z perspektywy kapitału społeczno-kulturowego. Studium porównawcze młodego pokolenia Polaków, Czechów i Słowaków z wybranych ośrodków akademickich.