• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Katarzyna Kajdanek laureatką III edycji konkursu im. E. Kaltenberg-Kwiatkowskiej

Katarzyna Kajdanek laureatką III edycji konkursu im. E. Kaltenberg-Kwiatkowskiej

Katarzyna Kajdanek laureatką III edycji konkursu im. E. Kaltenberg-Kwiatkowskiej
Opublikowano 18 czerwca 2023 w: Aktualności

Z radością ogłaszamy wyniki III edycji konkursu im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej na najlepszą monografię z obszaru studiów miejskich w 2022 roku. Wydarzenie organizuje Sekcja Socjologii Miasta PTS.***

Lauretką Nagrody głównej jest Katarzyna Kajdanek (Uniwersytet Wrocławski), autorka monografii „Powrotnicy. Reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia”, wydanej przez krakowski Zakład Wydawniczy Nomos.

W uzasadnieniu jury czytamy:

„Katarzyna Kajdanek znakomicie opisała fenomen doświadczeń osób, decydujących się na powrót z przedmieść do centrów miast. Autorka posługuje się barwną, piękną polszczyzną, co sprawia, że książka ma walory zarówno akademickie jak i literackie. W rzadko spotykany w studiach miejskich sposób, autorka połączyła analizę biograficzną z perspektywą makrospołeczną.

Kluczową kategorią jest dla Katarzyny Kajdanek doświadczenie „powrotników” – ich głos, wzmocniony naukowym aparatem, pozostaje na pierwszym planie tej książki. Zanurzając się w narracjach mieszkanek i mieszkańców, którzy podjęli decyzję o powrocie do miasta z przedmieść, śledzimy losy, poznajemy motywacje i strategie przetrwania w suburbanizowanym środowisku i taktyki ucieczki z niego.

Jury doceniło również formę pracy, autorka zrywa bowiem z utartym podziałem „najpierw teoria -potem empiria”, posługuje się wrażliwością w opisie, nie gubiąc przy tym naukowej perspektywy. Zrywa też z postępującą tzw. grantozą, która zabija to, co jest wszak podstawą Akademii – ciekawość świata. Autorka podjęła badania nie dlatego, że dostała grant, ale dlatego, że chciała wyjaśnić intrygujący proces.

***

Wyróżnienie otrzymuje natomiast Justyna Orchowska (Uniwersytet Warszawski) za monografię „Białe Plamy. Mieszkańcy Warszawy o usługach publicznych”, wydaną przez warszawskie wydawnictwo Scholar.

Uzasadnienie wyboru:

„Wyróżniona książka to interesujące studium praktyk „domagania się” bardziej sprawiedliwego podziału dóbr miejskich. Autorka na podstawie badań prowadzonych w Warszawie pokazuje nieoczywiste zależności pomiędzy klasą społeczną a dostępnością do usług publicznych.

Pod względem warsztatowym jest to bardzo dobrze dopracowana monografia, uważamy że może stanowić inspirację dla podobnych prac badawczych podejmowanych w innych miastach w Polsce, a także studiów porównawczych – w skali (co najmniej) Europy Środkowej”.

***

Zgłoszenia w tej edycji konkursu oceniało czteroosobowe jury, obradujące pod kolektywnym przewodnictwem, a obie decyzje zostały podjęte jednogłośnie. W skład kapituły weszli: Maciej Kowalewski (poprzedni przewodniczący SSM PTS, Uniwersytet Szczeciński), Paweł Kubicki (laureat I edycji, Uniwersytet Jagielloński), Martyna Obarska (Uniwersytet SWPS oraz „Magazyn Miasta”), a także Kamil Śmiechowski (laureat II edycji, Uniwersytet Łódzki).

Dziękujemy autorkom i autorom, konkursowej kapitule oraz oczywiście zapraszamy do udziału w IV edycji naszego Konkursu!