- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - http://pts.org.pl -

Czwarta międzynarodowa konferencja naukowa: Społeczne granice pracy. Praca, wiedza i władza we współczesnym kapitalizmie

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na czwartą międzynarodową konferencję pt. „Społeczne granice pracy. Praca, wiedza i władza we współczesnym kapitalizmie”, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 25 – 26 października br.

Koncepcja, tego zapoczątkowanego w 2014 roku i cieszącego się międzynarodowym uznaniem cyklu konferencyjnego, opiera się na wieloetapowej dyskusji nad znaczeniem i społecznymi granicami ludzkiej pracy. Organizatorami wydarzenia są: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, oraz  Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, inicjator i główny podmiot prowadzący trzy poprzednie edycje konferencji http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/pl/poprzednie-edycje/ [1]

Czwarta odsłona naszego cyklu konferencyjnego koncentrować się będzie na zagadnieniach władzy oraz wiedzy a także ich osadzenia w problematyce pracy. Interesować nas będą zwłaszcza te aspekty stosunków pracy, które dotyczą szeroko pojętych debat nad współczesną gospodarką opartą na wiedzy.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej konferencji: http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/pl/ [2]

Zapraszamy do wspólnych debat w szczytowym okresie złotej jesieni, w niezapomnianym Gdańsku.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Bartosz Mika – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr – Przewodniczący Sekcji Socjologii Pracy

Kontakt: socialboundariesofwork@gmail.com [3],

lub bartosz.mika@ug.edu.pl

CfP_pl [4]

CfP_en [5]

Załączniki