- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Odszedł dr Ryszard Turski

W dniu 31 grudnia 2016 roku zmarł  Ryszard Turski, absolwent Wydziału Filozoficznego UW, długoletni pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii, znawca problematyki socjologii wsi, Autor studium o migracji w Polsce „Między miastem a wsią”,  współautor a od 1957 roku ostatni redaktor naczelny tygodnika (…)

(prof. Krystyna Janicka)

PTS_Nekrolog R. Turski [1]

Załączniki