- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Ochocki Model Dialogu Obywatelskiego

Sprawozdanie z projektu OMDO dla FSB marzec 2012 [1] Konsultacje-społeczne-w-przestrzeni-wielkomiejskiej [2]

Raport z konsultacji Nowy Plac Narutowicza [3]

Załączniki