- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: (PRO)OBYWATELSKI SAMORZĄD: PRAKTYKI, TEORIE, WYZWANIA

Wydział Humanistyczny AGH Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.  (PRO)OBYWATELSKI SAMORZĄD: PRAKTYKI, TEORIE, WYZWANIA, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 8−9 grudnia 2016 r.

Samorządy terytorialne powinny służyć obywatelom. Jednak działania władz samorządowych cechuje niekiedy mała skuteczność i marnowanie potencjału tkwiącego w społecznościach lokalnych. Wspomniany problem stale wywołuje dyskusje na temat jakości polityki lokalnej i wyzwań stojących przed samorządami.

Organizatorzy pragną, aby spotkanie było ważnym głosem w debacie o polskiej samorządności. Dlatego do udziału w konferencji zaproszeni są teoretycy, badacze i praktycy, którzy interesują się stanem samorządności terytorialnej w Polsce i działaniami poprawiającymi funkcjonowanie społeczności lokalnych. Organizatorom zależy na zebraniu w jednym miejscu najnowszych trendów teorii naukowej, wyników badań empirycznych i doświadczeń praktycznych, które będą pomocne w uzyskaniu odpowiedzi na trzy  główne pytania:

Rejestracja na konferencję jest otwarta dla reprezentantów świata nauki, działaczy III sektora i urzędników. Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny, organizatorzy zachęcają jednak do składania propozycji wystąpień, które wykorzystują perspektywę socjologiczną.

Do udziału w konferencji organizatorzy szczególnie zapraszają osoby zainteresowane takimi zagadnieniami, jak:

Zgłoszenia przyjmowane są do 21.10.2016 r.

Więcej informacji: http://wh.uci.agh.edu.pl/konferencje/proobywatelski-samorzad/ [1]

samorzad_konferencja [2]

Załączniki