- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Problemy bezpieczeństwa z perspektywy europejskiej w XXI w.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Problemy bezpieczeństwa z perspektywy europejskiej w XXI w.” Konferencja odbędzie się 16 maja 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.

Celem konferencji jest rzeczowa wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań dotycząca problemów bezpieczeństwa w perspektywie europejskiej, w ujęciu międzynarodowym, państwa narodowego, regionalnym i lokalnym.

Tematyka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy bezpieczeństwa z perspektywy europejskiej w XXI w.” obejmuje następujące zagadnienia:
– problemy bezpieczeństwa we współczesnej myśli politycznej,
– zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnej perspektywie badawczej,
– spory ideowe o państwo narodowe,
– miejsce bezpieczeństwa we współczesnej perspektywie edukacyjnej,
– migracje w Europie z zmiany w koncepcjach bezpieczeństwa europejskiego,
– kontekst i podłoże terroryzmu,
– naród, grupy etniczne, wyznaniowe i kulturowe,
– nowe wymiary terroryzmu,
– społeczności sieci,
– partie polityczne, politycy.

Szczegółowe informacje dotyczące tematu konferencji, dokonywania zgłoszeń, opłat oraz publikacji pokonferencyjnej znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji:bezpieczenstwo.whus.pl [1] oraz w poniższych załącznikach.

Wymogi edytorskie1 [2] Zaproszenie – Problemy bezpieczeństwa z perpektywy europejskiej w XXI w. [3] Karta-zgłoszeniowa [4]

Załączniki