- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Konferencja: Jak uczymy socjologii płci?

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Sekcje Socjologii Płci i Oddział Łódzki PTS zatytułowaną “Jak uczymy socjologii płci?”, która odbędzie się w 28-29 listopada 2019 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem konferencji jest spotkanie osób włączające problematykę gender w programy prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych na kierunkach z zakresu nauk społeczny. Ma ono służyć wymianie naszych doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk i refleksji, a także dalszej integracji środowiska akademickiego osób rozwijających socjologię płci.

Zgłoszenia na konferencję w formie krótkiego (do 300 słów) opisu swoich doświadczeń, potrzeb, oczekiwań, możliwego wkładu w dyskusję dotyczącą problematyki konferencji i zaproponowanych szczegółowych zagadnień, prosimy nadsyłać do 30 września na adres Sekcji Socjologii Płci PTS: socjologia.plci.pts@gmail.com [1]

Konferencja_Jak uczymy socjologii płci [2]

Załączniki