- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Zmarła prof. Krystyna Lutyńska

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że zmarła prof. Krystyna Lutyńska. Pani Profesor była wieloletnią przewodniczącą Zarządu Oddziału Łódzkiego PTS, przez ostatnie dwa lata była honorową członkinią Zarządu, ale działalność Oddziału i całego Towarzystwa była dla niej cały czas bardzo ważna i była z Zarządem Oddziału w stałym kontakcie. Dopiero w tym roku zrezygnowała z ubiegania się o bycie członkiem Jury Nagrody im. S. Ossowskiego, w którym pracowała wiele lat – prace w tym Jury były dla niej zawsze dużą przyjemnością, a książki kolejnych kandydatów czytała z ogromnym zainteresowaniem.

Pani Profesor zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc przy pracach w Oddziale Łódzkim PTS w 2011 roku i od tamtej pory miałam możliwość i wielką przyjemność współpracowania z nią. Przez ten czas wielokrotnie doświadczyłam życzliwości i serdeczności ze strony Pani Profesor, zawsze miała dla mnie dobre słowo. Podziwiałam jej zaangażowanie w prace Towarzystwa, dbanie o zachowanie pamięci o wielkich postaciach łódzkiej socjologii, ale jednocześnie jej otwartość na młodych adeptów socjologii – laureaci Nagrody im. Jana Lutyńskiego za najlepszą pracę magisterską niejednokrotnie zapraszani byli do prezentacji swoich prac podczas zebrań Oddziału. Przyznam, że trudno wyobrazić sobie Oddział Łódzki bez prof. Lutyńskiej.

Pogrzeb prof. Lutyńskiej odbędzie się w Warszawie – o dacie i godzinie powiadomimy po ich ustaleniu. [Sylwia Męcfal – sekretarz Zarządu Oddziału Łódzkiego]