- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Zmarł Profesor Jerzy Szacki

Z żalem żegnamy

Profesora

Jerzego Szackiego

wieloletniego redaktora naczelnego

„The Polish Sociological Bulletin”

Redakcja

„Polish Sociological Review”

Nekrolog [1]

Załączniki