- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Zmarł prof. Zbigniew Pełczyński

22 czerwca 2021 r. zmarł prof. Zbigniew Pełczyński, jeden z pierwszych (od 1988 r.) członków honorowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Ur. w 1925 r., był żołnierzem powstania warszawskiego i profesorem Uniwersytetu Oxfordzkiego, znawcą filozofii politycznych, oryginalnym interpretatorem Hegla jako teoretyka społeczeństwa obywatelskiego oraz wnikliwym obserwatorem życia politycznego w Anglii i „polskiej drogi od komunizmu”.

Na początku lat 1980-tych wymyślił i zorganizował Oxford Colleges Hospitality Scheme, program stypendialny, który pozwolił kilkuset polskim naukowcom, także socjologom wyjechać na stypendia do Anglii. Program ten przezwyciężał izolację narzuconą polskiej nauce przez stan wojenny. Z. Pełczyński był autorem także innych ważnych inicjatyw w polu nauki i życia publicznego.

Prof. Pełczyński dobrze zasłużył się Polskiej socjologii.

Był uhonorowany doktoratem h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego, medalami zasługi dla UJ, UAM I UW oraz Komandorią Orderu Odrodzenia Polski.