- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Zmarł dr Arkadiusz Peisert

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż 13 listopada przedwcześnie zmarł nasz kolega dr Arkadiusz Peisert. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z socjologii obronił w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Związał się następnie z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie pracował jako adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. Był socjologiem prawa i badaczem partycypacji obywatelskiej. Opublikował książkę pt. „Spółdzielnie mieszkaniowe: pomiędzy wspólnotą obywatelską a alienacją”, a ostatnio inspirowaną myślą Norberta Eliasa rozprawę „Społeczeństwo obywateli? Obywatelskość w procesie cywilizowania”. Poza tym był autorem licznych artykułów i ekspertyz. Działał w Oddziale Gdańskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz w European Sociological Association, gdzie należał do zarządu Research Network Sociology of Transformations: East and West.

Zawsze niekonwencjonalny i pełen humoru. Osierocił trójkę dzieci.