- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTS zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTS zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału, które odbędzie się 19 lutego 2018 roku (poniedziałek) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 w sali T006 w pierwszym terminie o godz. 15:00 i w drugim terminie o godz. 15:15.

Podczas zebrania: sprawozdanie z działalności w 2017 roku, wybory Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej, wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów w Warszawie (9.06.2018), a także omówienie planów na rok 2018.

Zapraszamy serdecznie i przypominamy, że obecność członków Oddziału jest obowiązkowa.

 

Po zebraniu zapraszamy na panel dyskusyjny wokół książki dr Izabeli Ślęzak: https://www.facebook.com/events/569664933394344/ [1]